Nawigacja mobilna

Jak zostać członkiem PTTPB

Procedura uzyskania członkostwa opisana jest w Statucie. O przyjęciu decyduje Zarząd na zebraniu Zarządu. Deklarację członkowską należy dokładnie wypełnić wyłącznie elektronicznie przez stronę https://system.pttpb.pl, podając adresy e-mail dwóch członków Towarzystwa, którzy mają uregulowane składki członkowskie do roku wypełniania deklaracji członkowskiej włącznie.