Nawigacja mobilna

Co jest uznawane za staż kliniczny?

Staż rozumiany jest jako: 120 godzin psychiatrycznego stażu klinicznego odbywanego w oddziale psychiatrii całodobowej lub w izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym całodobowym lub psychiatrycznym oddziale dziennym, oraz 240 godzin stażu klinicznego rozumianego jako praca kliniczna pod opieką merytoryczną psychiatry lub psychologa klinicznego lub certyfikowanego psychoterapeuty lub ordynatora oddziału w placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne
i terapeutyczne osób z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi.

240 godzin stażu może odbywać się w różnego rodzaju placówkach (również takich jak DPS-y, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne czy oddziały szpitalne), o ile zostaną spełnione kryteria pracy klinicznej i staż odbywa się pod merytoryczną opieką osób wymienionych powyżej.