Nawigacja mobilna

Co jest uznawane za „rozwój osobisty”? Czy „rozwój osobisty” oznacza terapię własną?

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem, dostępnym na stronie www.pttpb.pl „Obowiązkowy rozwój osobisty (praca własna) jest rozumiany jako udział w psychoterapii indywidualnej, grupowej bądź w warsztatach, treningach, podczas których uczestnicy pracują nad własnymi mechanizmami psychicznymi, mogącymi wpływać na proces psychoterapii. Suma odbytych w tej dziedzinie warsztatów i/lub terapii własnej niezbędna do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB powinna być nie mniejsza niż 100 godzin. Zalecane jest, aby część zajęć odbywała się w formie umożliwiającej poznanie przez uczestników zjawisk zachodzących w procesie grupowym”.
Praca własna może więc, ale nie musi, być terapią indywidualną.

Zwracamy uwagę, że wiele wątpliwości dotyczących rozwoju osobistego może zostać rozstrzygniętych przez Kierownika szkolenia.