Nawigacja mobilna

Czy staż kliniczny lub terapeutyczny odbywany zagranicą liczy się jako spełnienie warunków potrzebnych do uzyskania certyfikatu? Czy podobnie wygląda kwestia pracy zagranicą, której udokumentowanie jest konieczne do odnowienia certyfikatu?

Staż oraz doświadczenie zawodowe uzyskane zagranicą są rozpatrywane tak samo jak te odbywane w Polsce, pod warunkiem, że spełniają kryteria zawarte w standardach PTTPB. Prosimy dodatkowo o dołączenie oryginalnych dokumentów oraz tłumaczenia dokonaego przez tłumacza przysięgłego, jeżeli dokument jest w innym jeżyku niż angielski.