Nawigacja mobilna

Kto może ubiegać się o Certyfikat Psychoterapeuty PTTPB?

O Certyfikat Psychoterapeuty PTTPB może ubiegać się osoba, która ukończyła atestowane przez PTTPB czteroletnie szkolenie w psychoterapii poznawczo-behawioralnej i zdała egzamin końcowy w ośrodku szkoleniowym w obecności Delegata PTTPB. Wszystkie warunki uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTTPB są opisane w „Standardach PTTPB”.
Osoby, które ukończyły czteroletnie szkolenie w psychoterapii poznawczo-behawioralnej – nieatestowane przez PTTPB – również mogą ubiegać się o Certyfikat Psychoterapeuty PTTPB, jednak po spełnieniu dodatkowych wymagań opisanych w „Standardach PTTPB” oraz po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez PTTPB.