Nawigacja mobilna

Na jakie konto należy dokonywać wpłat?

Wpłaty należy dokonywać na konto PTTPiB:

POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII POZNAWCZEJ I BEHAWIORALNEJ

ul. Ogrodowa 28/30; 00-896 Warszawa

1510501038 1000 0022 31 48 3237 ING Bank Śląski S.A.

z dopiskiem czego dotyczy wpłata