Nawigacja mobilna

Jeżeli moja sytuacja jest niestandardowa, gdzie mogę kierować swoje pytania?

Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez KND PTTPB. Pytania prosimy kierować do Sekretariatu PTTPB (sekretariat@pttpb.pl) lub na adres mailowy KND PTTPB (knd@pttpb.pl).