Nawigacja mobilna

Jakie formy zatrudnienia są akceptowane w przypadku stażu klinicznego lub doświadczenia zawodowego?

Akceptowane są wszelkie formy odbywania stażu, przykładowo zatrudnienie, staż lub współpraca na zasadzie wolontariatu, również pomiędzy firmami, w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o certyfikat prowadzi własną działalność gospodarczą.

W każdym przypadku konieczne jest, aby w dokumencie poświadczającym staż kliniczny, wyszczególniona została liczba przepracowanych godzin, forma aktywności zawodowej (rodzaj wykonywanych obowiązków), a dokument był podpisany przez osobę spełniającą nadzór merytoryczny zgodnie ze standardami PTTPB.