Nawigacja mobilna

Czy dane szkolenie będzie się liczyć do odnowienia certyfikatu?

Zapis dotyczący szkoleń znajduje się w aktualnie obowiązujących Standardach PTTPB Prosimy o zwrócenie uwagi, czy na Państwa zaświadczeniu zawarta jest liczba godzin danego szkolenia/ konferencji/ warsztatu. Jeśli nie, konieczne jest dołączenie dokumentu, z którego będzie to wynikać, przykładowo programu szkolenia lub poświadczenia osoby prowadzącej.
Zwracamy uwagę, że ostateczna weryfikacja danego szkolenia odbywa się po złożeniu wniosku i dokumentów w systemie, a KND nie udziela wiążących odpowiedzi w tej kwestii mailem.