Nawigacja mobilna

Czy występując o odnowienie Certyfikatu Superwizora-Dydaktyka PTTPB mam składać dwa wnioski (wniosek o odnowienie Certyfikatu Psychoterapeuty i wniosek o odnowienie Certyfikatu Superwizora) czy tylko jeden wniosek? W jakiej wysokości mam wnieść opłatę?