Nawigacja mobilna

Czy można ubiegać się o Certyfikat Psychoterapeuty PTTPB nie będąc psychologiem?

Tak. Certyfikat Psychoterapeuty PTTPB mogą uzyskać osoby, które posiadają stopień naukowy magistra (lub równoważny) uzyskany na kierunkach kształcenia wskazanych w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Kryterium to jednocześnie uniemożliwia uzyskanie Certyfikatu PTTPB osobom, których wykształcenie nie jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.