Nawigacja mobilna

Czy (dane) szkolenie zostanie zaliczone do odnowienia certyfikatu?

W ramach odnowienia certyfikatu terapeuty poznawczo–behawioralnego zaliczane są szkolenia z zakresu terapii poznawczo–behawioralnej, psychopatologii i metod leczenia opartych na dowodach naukowych (evidence-based medicine). KND PTTPB weryfikuje nadesłane zaświadczenia ze szkoleń. Ważne jest, aby na zaświadczeniu została określona nazwa, data oraz liczba godzin szkolenia. Zaświadczenie musi być potwierdzone podpisem organizatora i/lub prowadzącego szkolenie.