Nawigacja mobilna

Co jest uznawane za staż kliniczny?

Staż kliniczny powinien być zrealizowany w wymiarze minimum 360 godzin. Co najmniej 120 godzin stażu klinicznego powinno odbyć się na oddziale psychiatrii całodobowej lub w izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym całodobowym lub psychiatrycznym oddziale dziennym. Pozostałe 240 godzin stażu klinicznego może zostać zrealizowane w placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne osób z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. Staż musi stanowić pracę kliniczną pod opieką merytoryczną psychiatry lub psychologa klinicznego lub certyfikowanego psychoterapeuty lub ordynatora oddziału. Wspomniane 240 godzin stażu może odbywać się w różnego rodzaju placówkach, przykładowo takich jak DPS-y, Poradnie Zdrowia Psychicznego, czy Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, o ile zostaną spełnione kryteria pracy klinicznej i staż odbywać się będzie pod merytoryczną opieką osób wymienionych powyżej.