Nawigacja mobilna

Czy jeśli występuje o odnowienie Certyfikatu Superwizora-Dydaktyka PTTPB to czy mam składać 2 (wniosek o odnowienie Certyfikatu Terapeuty i wniosek o odnowienie Certyfikatu Superwizora) czy 1 wniosek? Mam też pytanie w jakiej wysokości mam wnieść opłatę?

W takim wypadku należy wypełnić tylko jeden wniosek na odnowienie Certyfikatu Superwizora-Dydaktyka i wnieść opłatę wysokości 300 zł.  

Ile trzeba czekać na certyfikat EABCT?

Na Certyfikat EABCT czeka się kilka lub kilkanaście tygodni, niestety na dziś nie ma określonej liczby. Wynika to z faktu, że wydawany Certyfikatu przez instytucji zewnętrznej, na rytm pacy której PTTPB nie ma wpływu.  

Czy 2 lata stażu w wymiarze 1/2 etatu trzeba przepracować bez przerwy, czy można z inną intensywnością przepracować równowartość tego czasu?

Nie ma potrzeby przepracowania stażu bez przerwy. KND ocenia łączną liczbę godzin w oparciu o przedstawione dokumenty.  

Czy (dane) szkolenie zostanie zaliczone do odnowienia certyfikatu?

Do odnowienia certyfikatu terapeuty poznawczo – behawioralnego, zaliczane są szkolenia z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej, obszarze psychopatologii i metod leczenia opartych na dowodach naukowych (evidence-based medicine).  

Czy jeśli nie spełniam obecnie wszystkich wymienionych kryteriów odnawialności to czy mogę składać wniosek i ubiegać się o odnowienie certyfikatu?

Tak. W takich wypadkach Komisja Naukowo Dydaktyczna PTTPB będzie rozpatrywać wniosek  indywidualnie.  

W jakich terminach należy składać wnioski o certyfikat lub odnowienie?

Wnioski należy składać w termiach do 31 styczna, 31 maja, 30 września każdego roku