Nawigacja mobilna

Co jest uznawane za staż kliniczny?

Staż rozumiany jest jako: 120 godzin psychiatrycznego stażu klinicznego odbywanego w oddziale psychiatrii całodobowej lub w izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym całodobowym lub psychiatrycznym oddziale dziennym, oraz 240 godzin stażu klinicznego rozumianego jako praca kliniczna pod opieką... 

W jaki sposób może uzyskać certyfikat psychoterapeuty PTTPB osoba, która ukończyła szkolenie nieakredytowane przez PTTPB?

Jeżeli dane szkolenie nie posiada rekomendacji PTTPB, to aby uzyskać certyfikat psychoterapeuty PTTPB – należy spełnić kryteria dopuszczające i pomyślnie zdać egzamin w PTTPB. Konieczne warunki, które osoba musi spełnienić, aby do niego przystąpić, są opisane w standardach PTTPB od... 

Kto może ubiegać się o Certyfikat Psychoterapeuty PTTPB?

O certyfikat psychoterapeuty PTTPB może ubiegać się osoba, która ukończyła zarówno akredytowane, jak i nieakredytowane szkolenie. Warunki, które musi spełnić, aby uzyskać certyfikat, opisane są w aktualnie obowiązujących standardach PTTPB.  

Czy muszę nadrobić godziny szkoleń i superwizji do odnowienia Certyfikaty PTTPB, jeśli byłam w ciąży, chora, poza granicami kraju itp?

W wszystkich przypadkach należy nadrobić brakującą liczbę godzina do poziomy ustalonego w Standardach PTTPB  

Jeżeli moja sytuacja jest niestandardowa jak mogę dowiedzieć się co mogę z tym zrobić.

Każdy taki przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez KND, dlatego prosimy o kontakt na skrzynkę sekretariat@pttpb.pl, knd@pttpb.pl,  

Czy muszę nadrobić godziny szkoleń i superwizji do odnowienia Certyfikaty PTTPB, jeśli byłam w ciąży, chora, poza granicami kraju itp?

W wszystkich przypadkach należy nadrobić brakującą liczbę godzina do poziomy ustalonego w Regulaminach.