Nawigacja mobilna

Czy specjalizacja z zakresu specjalizacji klinicznej może zostać zaliczona na poczet szkoleń z zakresu CBT potrzebnych do odnowienia certyfikatu?

W ramach szkoleń potrzebnych do odnowienia certyfikatu może zostać uznany blok poświęcony stricte terapii poznawczo-behawioralnej lub „obszaru psychopatologii i metod leczenia opartych na dowodach naukowych (evidence-based)”. Konieczne jest zaświadczenie od osoby prowadzącej zajęcia,... 

Co musi zawierać dzienniczek superwizji?

Datę, czas trwania poszczególnych superwizji, podpis superwizora/superwizorki oraz (w przypadku superwizji koleżeńskiej) liczbę osób biorących w niej udział wraz z ich podpisami (certyfikowanych psychoterapeutów PTTPB).  

Czy dane szkolenie będzie się liczyć do odnowienia certyfikatu?

Zapis dotyczący szkoleń znajduje się w aktualnie obowiązujących Standardach PTTPB Prosimy o zwrócenie uwagi, czy na Państwa zaświadczeniu zawarta jest liczba godzin danego szkolenia/ konferencji/ warsztatu. Jeśli nie, konieczne jest dołączenie dokumentu, z którego będzie to wynikać, przykładowo... 

Co oznacza „negatywne rozpatrzenie aplikacji”?

Oznacza to, że w weryfikowanych przez KND dokumentach pojawiły się niejasności lub braki. W takim przypadku „aplikacja rozpatrzona negatywnie” wraca poprzez system do osoby ubiegającej się o certyfikat z informacją, czego dotyczą braki/wątpliwości. Im szybciej zostaną one uzupełnione,... 

Kiedy mój wniosek zostanie rozpatrzony?

Komisja Naukowo – Dydaktyczna ma dwa miesiące na weryfikację wniosków, licząc od ostatniego dnia składania wniosków (tj. licząc od 31 stycznia, od 31 maja lub 30 września). Komisja dokłada wszelkich starań, aby odbyło się to jak najszybciej, jednak siłą rzeczy nie jest możliwe sprawdzenie... 

Czy szkolenia z zakresu mindfulness i/lub terapii schematów liczą się jako szkolenia z zakresu CBT?

Szkolenia z zakresu mindfulness i/lub terapii schematów, jako tzw. „trzecia fala CBT” są akceptowane jako szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej. Warunki ich uznawania są opisane w standardach PTTPB i według nich KND PTTPB weryfikuje nadesłane zaświadczenia. Ważne jest, aby...