Nawigacja mobilna

Co jest uznawane za rozwój osobisty? Czy rozwój osobisty oznacza terapię własną?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Standardami PTTPB” rozwój osobisty stanowi taki rodzaj pracy własnej psychoterapeuty, który rozwija zdolność do identyfikowania i radzenia sobie z problemami wynikającymi z jego osobistego zaangażowania w proces terapeutyczny. Rozwój osobisty może... 

Jakie formy zatrudnienia są akceptowane w przypadku stażu klinicznego lub doświadczenia zawodowego?

Akceptowane są wszelkie formy zatrudnienia.  

W jaki sposób należy udokumentować doświadczenie zawodowe?

Jeśli w ramach własnej działalności gospodarczej we własnym gabinecie: Wyciąg CIDG Oświadczenie, podpisane przez osobę składającą wniosek zawierające następujące informacje: – Okres, w którym wnioskująca prowadziła praktykę psychoterapeutyczną – Średnia liczba godzin w... 

Co musi zawierać zaświadczenie o stażu klinicznym?

Zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: – Okres odbywanego stażu – Pełna nazwa placówki w której odbywał się staż (jeżeli staż odbywał się w szpitalu lub centrum zdrowia psychicznego należy podać nazwę jednostki danej placówki, np. czy był to oddział psychiatryczny... 

Co jest uznawane za staż kliniczny?

Staż kliniczny powinien być zrealizowany w wymiarze minimum 360 godzin. Co najmniej 120 godzin stażu klinicznego powinno odbyć się na oddziale psychiatrii całodobowej lub w izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym całodobowym lub psychiatrycznym oddziale dziennym. Pozostałe 240 godzin stażu... 

Czy można ubiegać się o Certyfikat Psychoterapeuty PTTPB nie będąc psychologiem?

Tak. Certyfikat Psychoterapeuty PTTPB mogą uzyskać osoby, które posiadają stopień naukowy magistra (lub równoważny) uzyskany na kierunkach kształcenia wskazanych w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej...