Nawigacja mobilna

Jeżeli moja sytuacja jest niestandardowa, gdzie mogę kierować swoje pytania?

Każdy taki przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez KND, dlatego prosimy o kontakt na skrzynkę: knd@pttpb.pl  

Co oznacza „negatywne rozpatrzenie aplikacji”?

Oznacza to, że w weryfikowanych przez KND PTTPB dokumentach pojawiły się niejasności lub braki. W takim przypadku „aplikacja rozpatrzona negatywnie” wraca poprzez system do osoby ubiegającej się o certyfikat z informacją, czego dotyczą braki/wątpliwości. Im szybciej zostaną one uzupełnione,... 

Kiedy mój wniosek zostanie rozpatrzony?

Komisja Naukowo – Dydaktyczna PTTPB ma dwa miesiące na weryfikację wniosków licząc od ostatniego dnia składania wniosków, to jest od 31 stycznia, od 31 maja lub 30 września. Komisja dokłada wszelkich starań, aby odbyło się to jak najszybciej, jednak nie jest możliwe sprawdzenie wszystkich... 

W jakich terminach należy składać wniosek o Certyfikat PTTPB?

Wniosek należy składać w termiach do 31 styczna, 31 maja, 30 września każdego roku.