Nawigacja mobilna

Jakie są terminy zebrań zarządu?

Zgodnie ze statutem, Zarząd zbiera się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące (w praktyce co miesiąc), a termin jest ustalany z członkami zarządu  

Na jakie konto należy dokonywać wpłat?

Wpłaty należy dokonywać na konto PTTPiB: POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII POZNAWCZEJ I BEHAWIORALNEJ ul. Ogrodowa 28/30; 00-896 Warszawa 1510501038 1000 0022 31 48 3237 ING Bank Śląski S.A. z dopiskiem czego dotyczy wpłata  

Jak się skontaktować z Komisją Naukowo-Dydaktyczną?

Najlepiej mailowo na adres knd@pttpb.pl  

Jaka jest wysokość składki członkowskiej?

Składki członkowskie obowiązują od roku przyjęcia do Towarzystwa lub od roku rozpoczęcia atestowanego szkolenia – jeżeli deklaracja członkowska została złożona w terminie późniejszym od daty rozpoczęcia szkolenia. Do 2017 roku składka członkowska wynosi 90 zł / rok kalendarzowy Od... 

Jak zostać członkiem PTTPB

Procedura uzyskania członkostwa opisana jest w Statucie. O przyjęciu decyduje Zarząd na zebraniu Zarządu. Deklarację członkowską należy dokładnie wypełnić wyłącznie elektronicznie przez stronę https://system.pttpb.pl, podając adresy e-mail dwóch członków Towarzystwa, którzy mają uregulowane...