Nawigacja mobilna

Czy występując o odnowienie Certyfikatu Superwizora-Dydaktyka PTTPB mam składać dwa wnioski (wniosek o odnowienie Certyfikatu Psychoterapeuty i wniosek o odnowienie Certyfikatu Superwizora) czy tylko jeden wniosek? W jakiej wysokości mam wnieść opłatę?

W takim wypadku należy wypełnić tylko jeden wniosek o odnowienie Certyfikatu Superwizora-Dydaktyka i wnieść opłatę wysokości 300 zł.  

Czy szkolenia dotyczące tzw. „trzeciej fali CBT” liczą się jako szkolenia wymagane do odnowienia Certyfikatu PTTPB?

Szkolenia z zakresu tzw. III fali terapii poznawczo-behawioralnej (np. mindfulness, terapia schematów) są akceptowane jako szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej.  

Czy (dane) szkolenie zostanie zaliczone do odnowienia certyfikatu?

W ramach odnowienia certyfikatu terapeuty poznawczo–behawioralnego zaliczane są szkolenia z zakresu terapii poznawczo–behawioralnej, psychopatologii i metod leczenia opartych na dowodach naukowych (evidence-based medicine). KND PTTPB weryfikuje nadesłane zaświadczenia ze szkoleń. Ważne jest,...