Nawigacja mobilna

TWOJE DZIAŁANIE MA ZNACZENIE – regulacje zawodu psychoterapeuty

Zachęcamy Państwa do składania uwag dotyczących projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w którym zawarte są niepełne i ograniczające realizację naszych zadań zawodowych zapisy określające kim jest psychoterapeuta, czym jest psychoterapia oraz kto może stosować psychoterapię. Zmiany te mogą wpłynąć na wszystkich psychoterapeutów, nie tylko tych, pracujących w zakładach leczniczych.

Stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów opracowują stanowisko z argumentacją do uwag, których głównym przekazem powinna być według nas zachęta do usunięcia ich z proponowanej nowelizacji. Regulacje dotyczące psychoterapii i zawodu psychoterapeuty powinny się natomiast znaleźć w osobnej ustawie o zawodzie psychoterapeuty.

6 stycznia o godzinie 23.59 upłynie termin zgłaszania uwag do projektu (według daty w piśmie przewodnim MZ + 21 dni) Rekomendujemy wysyłanie wcześniej.

Link do treści projektu:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367401/katalog/12938766#12938766

Link do stanowiska współpracujących organizacji:

UWAGI_DO_USTAWY_UD444_WZOR.docx

Osoby indywidualne lub instytucje mogą poprzeć wspólne stanowisko Stowarzyszeń.

Zachęcamy też do modyfikowania treści. Sformułowania wpisane do tabeli z uwagami są przykładową propozycją.

Przygotowaliśmy opis kolejnych kroków, jakie należy w tym celu wykonać:

Otwórz plik: UWAGI_DO_USTAWY_UD444_WZOR.docx

1. Wypełnij informację w nagłówku – elementy zaznaczone na żółto.
2. Wprowadź ewentualne dodatkowe komentarze w tabeli – zał. 1 wewnątrz dokumentu.
3. Osoby indywidualne mogą przesłać dokument w wersji edytowalnej .docx pod adres dep-zp@mz.gov.pl. Sugerujemy w takim wypadku podanie Imienia i Nazwiska, ewentualnie także numeru PESEL (lub poprzez podpis elektroniczny, który zawiera te informacje).
Organizacje – dodatkowo:
4. Utwórz z tego pliku dokument PDF.
5. Podpisz plik PDF elektronicznie przez ePUAP (Jak to zrobić?, link do podpisu)
6. Wyślij podpisany plik pod adres dep-zp@mz.gov.pl załączając dodatkowo wersję edytowalną .docx