Nawigacja mobilna

Termin i zasady dotyczące składania wniosków o certyfikat do 31 maja 2019 r.

Kolejna tura składania wniosków o Certyfikaty kończy się 31.05.2019 r. Wniosek należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w Systemie Internetowym Towarzystwa. Logowanie – Strona Główna (prawy górny róg) i tylko w takiej formie będą rozpatrywane.
Czas rozpatrywania Wniosków kończy się 31.07.2019. Do tego czasu bardzo prosimy nie przesyłać pytań dotyczących rozpatrywanych wniosków. Jeżeli po 31.07.2019 r. nie otrzymają Państwo informacji o złożonym Wniosku, prosimy o kontakt na adres knd@pttpb.pl

 

UWAGA!
Oświadczenie wymagane do wniosku o certyfikat

Oświadczenie
Proszę o rozpatrzenie mojego wniosku zgodnie ze starym / nowym (PROSZĘ WYBRAĆ) Regulaminem zamieszczonym w Standardach na stronie www.pttpb.pl, zakładka Dokumenty, link Regulaminy PTTPB.

Oświadczenie należy napisać odręcznie lub na komputerze, podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem i skan umieścić w poz. Inne wymaganych załączników do wniosku.
Komisja Naukowo-Dydaktyczna PTTPB