Nawigacja mobilna

Szanowni Państwo

Przypominamy, iż Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej odbędzie się drogą zdalną, za pośrednictwem platformy Zoom (link do spotkania w ostatnim Newsletterze PTTPB) w dniu 07.06.2020 o godzinie 18:00 (I termin zebrania) i 18:15 (II termin zebrania, w przypadku braku obecności wymaganej liczby członków). Zebranie będzie się odbywać w trybie videokonferencji przy zachowaniu (zgodnie z Ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia 16 kwietnia 2020 r., która weszła w życie 18 kwietnia 2020 r.) :

1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;
3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

Podstawowe cele zebrania to:
1. przyjęcie sprawozdań z działalności obecnych władz
2. wybór nowych władz
3. uchwalenie zmian w Statucie PTTPB mających na celu umożliwienie
przeprowadzania Walnego Zebrania Członków drogą zdalną w przyszłości.

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją zamieszczoną w newsletterze.

Z wyrazami szacunku
Zarząd PTTPB