Nawigacja mobilna

SUPERWIZJA GRUPOWA PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY SWPS

Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS oraz Centrum Badań Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii Uniwersytetu SWPS zapraszają w najbliższym roku akademickim na zajęcia superwizyjne z psychoterapii dzieci i młodzieży.

Zajęcia będą odbywały się w Warszawie lub w Sopocie (do wyboru), w piątki w godzinach 9:00-18:00 (10 godzin dydaktycznych), raz na dwa miesiące (5 zjazdów superwizyjnych). Przewiduje się, że grupy superwizyjne będą zamknięte, nie będą przekraczały 20 osób i będą
prowadzone przez dwóch certyfikowanych superwizorów dydaktyków PTTPB mających doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii i superwizji psychoterapii pacjentów w wieku rozwojowym tak, żeby była możliwość pracowania również w mniejszych grupach. Głównymi superwizorami dydaktykami prowadzącymi zajęcia będą mgr Ida Derezińska, dr Artur Wiśniewski oraz dr Magdalena Skotnicka-Chaberek.

Zapisy odbywają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dołączenie stosownych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W związku z tym, że planowane są tylko dwie grupy superwizyjne (jedna w Warszawie i jedna w Sopocie) i będą one miały charakter grup zamkniętych, istnieje konieczność zadeklarowania uczestnictwa we wszystkich zjazdach w ramach danej grupy.

Więcej informacji i zapisy:
www.swps.pl/szkolenia/warszawa/20214-superwizja-grupowa-psychoterapii-poznawczo-behawioralnej-dzieci-i-mlodziezy</a?