Nawigacja mobilna

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej w sprawie udzielania świadczeń psychologicznych i psychoterapeutycznych w formie zdalnej w ramach publicznej służby zdrowia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej stoi na stanowisku konieczności jak najszybszego wprowadzenia możliwości wizyt psychologicznych i psychoterapeutycznych w formie telefonicznej oraz elektronicznej.
W związku z pandemią koronawirusa zagrożone jest również zdrowie i dobrostan psychiczny szerokich grup społecznych, które potrzebują lub w najbliższych tygodniach będą potrzebowały doraźnego i przedłużonego wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego.
Wprowadzenie możliwości pracy zdalnej dla psychologów i psychoterapeutów pozwoli na podtrzymanie trwających już procesów terapeutycznych, których przerywanie w zaistniałych warunkach i pozostawienie osób z nich korzystających bez wsparcia wydaje się szczególnie niekorzystne i nieefektywne, prowadząc do zbędnego wydłużenia leczenia, a nierzadko do pogorszenia stanu pacjenta. Wdrożenie takich rozwiązań da również możliwość udzielania pomocy grupom szczególnie dotkniętym obecnym kryzysem bez narażania na dodatkowe ryzyko zarówno osób korzystających ze świadczeń jak i tych, którzy je wykonują. Ponadto pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna w tej formie może być prowadzona nawet wobec osób objętych kwarantanną.

Przypominamy również, że z usług poradni psychologicznych oraz poradni zdrowia psychicznego często korzystają osoby z grup ryzyka tzn. osoby starsze i chorujące przewlekle, które w obecnych warunkach udzielania świadczeń muszą osobiście dotrzeć do jednostek świadczących daną usługę narażając siebie w drodze do poradni oraz na miejscu w czasie ewentualnego oczekiwania na wizytę. Wprowadzenie zdalnych świadczeń pozwoli na ograniczenie ryzyka!

W przypadku zastosowania zdalnej formy udzielania świadczeń psychoterapeutycznych nie należy również obawiać się spadku efektywności oddziaływań terapeutycznych, ponieważ skuteczność interwencji poznawczo-behawioralnych przeprowadzonych zdalnie została potwierdzona w badaniach dla różnych populacji pacjentów (Dèttore, Pozza, Andersson, 2015; Linde et. al., 2015; Podina et. al., 2016; Rooksby et. al. 2015, Ruwaard, 2013).