Nawigacja mobilna

REKRUTACJA TERAPEUTÓW W PROJEKCIE BADAWCZYM

REKRUTACJA TERAPEUTÓW W PROJEKCIE BADAWCZYM pt. „Jak zwiększyć
skuteczność działania psychoterapeutycznych technik wyobrażeniowych?” w
ramach konkursu Sonata Bis 8 finansowanym przez NCN nr
2018/30/E/HS6/00703 realizowanym przez Uniwersytet SWPS, Wydział
Zamiejscowy w Poznaniu pod kierownictwem prof. Jarosława Michałowskiego.

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby pracujące w nurcie terapii
poznawczo-behawioralnej i schematu zainteresowane innowacyjnym oraz
opartym na najnowszych badaniach podejściem do leczenia zaburzeń
psychicznych.

Warunki udziału w projekcie
Kandydaci powinni ukończyć przynajmniej dwa lata szkolenia z
psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz szkolenie podstawowe
z zakresu terapii schematu. Decydująca jest również gotowość
zobowiązania się do współpracy w wymiarze minimum 100 godzin pracy
diagnostyczno-terapeutycznej w projekcie w okresie 2 lat. Terapeuta nie
uczestniczy w procesie rekrutowania uczestników projektu. Projekt będzie
realizowany w Poznaniu.

Zalety udziału w projekcie
Dla wszystkich terapeutów, którzy pozytywnie przejdą proces rekrutacji
przygotowaliśmy szkolenia z zakresu diagnozy i technik wyobrażeniowych
oraz wsparcie superwizora. Za przeprowadzane oddziaływania diagnostyczne
oraz terapeutyczne uczestnik otrzyma wynagrodzenie w wysokości 120 zł za
godzinę interwencji.

Na czym polega udział w projekcie?
Współpraca z nami w ramach projektu będzie polegała na współprowadzeniu
procesu diagnostycznego oraz przygotowaniu i przeprowadzeniu interwencji
opartych na technikach wyobrażeniowych. Celem projektu jest określenie
neuronalnych i psychologicznych mechanizmów działania i skuteczności
psychoterapeutycznych technik wyobrażeniowych. Początek współpracy przy
realizacji projektu przewidujemy na 14.10.2019 r.

Jak zgłosić swój udział w projekcie?
Zainteresowanych udziałem w innowacyjnym projekcie pozwalającym lepiej
zrozumieć i udoskonalić metody leczenia problemów psychicznych
związanych z nieadekwatnym radzeniem sobie z emocjami prosimy o
wysłanie zgłoszenia wraz z CV oraz dokumentami potwierdzającymi odbyte
szkolenia do dnia 15.09.2019 roku na adres: niklasan@wp.pl. E-mail
powinien być zatytułowany: rekrutacja terapeutów.