Nawigacja mobilna

Psychoterapia w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji Sprawa bardzo ważna dla wszystkich terapeutów i pacjentów. Prosimy uważnie przeczytać poniższy tekst. Państwa głos się liczy!

Zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Ministerstwem Zdrowia prowadzi prace nad wprowadzeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK, będącego częścią Europejskiego Systemu Kwalifikacji) opisów umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu psychoterapeuty. System ma na celu zapewnienie porównywalności efektów uczenia się w poszczególnych zawodach i różnych systemach kształcenia pomiędzy państwami (także spoza Unii Europejskiej, system działa bowiem od wielu lat na całym świecie). Ministerstwo Zdrowia zamierza wprowadzić do ZSK kwalifikacje z zakresu psychoterapii przekazując m.in. PTTPB do konsultacji społecznych równolegle 2 wnioski z opisami umiejętności psychoterapeutycznych. Przyjęty będzie tylko jeden z nich.
1.Wniosek „prowadzenie psychoterapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych”
http://pttpb.pl/download/wniosek-do-zsk-prowadzenie-psychoterapii-poznawczo-behawioralnej-osob-doroslych.pdf

Bardzo szczegółowo opisuje zestawy umiejętności posiadane przez wyszkolonych Terapeutów Poznawczo-Behawioralnych, będące efektem uczenia się umiejętności terapeutycznych zgodnie ze standardami Europejskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (a więc również PTTPB).
Jego przyjęcie będzie skutkowało zaproszeniem innych nurtów psychoterapii do szczegółowego opisania umiejętności terapeutów poszczególnych podejść w odrębnych kwalifikacjach (np. prowadzenie terapii systemowej, psychodynamicznej, humanistyczno-egzystencjalnej czy integratywnej) zgodnie ze standardami towarzystw(a) zrzeszającego(ych) psychoterapeutów danego podejścia psychoterapeutycznego razem ze sposobami weryfikowana tych umiejętności przez akredytowane towarzystwa/ośrodki kształcące.
W momencie wprowadzenia tej państwowej kwalifikacji każdy Terapeuta posiadający Certyfikat Terapeuty PTTPB będzie spełniał warunki do jej otrzymania jako dodatkowego, państwowego potwierdzenia szczegółowych umiejętności bez wpływu na uznawalność Certyfikatu Terapeuty PTTPB.

2. Wniosek „prowadzenie psychoterapii”
http://pttpb.pl/download/wniosek-do-zsk-prowadzenie-psychoterapii-ogolnie.pdf

Opisuje w sposób ogólny umiejętności psychoterapeutów wszystkich podejść bez podziału na wyjątkowe umiejętności stanowiące o unikatowości poszczególnych systemów terapeutycznych, ustalające dla wszystkich m.in. konieczność
spełnienia warunków niewymaganych w szkoleniach do Certyfikatu PTTPB, a tym samym nakładające również na terapeutów PTTPB owe obowiązki w przypadku chęci ubiegania się o tą kwalifikację.
Jego przyjęcie będzie skutkowało zablokowaniem możliwości wprowadzania do ZSK kolejnych opisów umiejętności terapeutycznych w innych podejściach i zdaniem wielu specjalistów uniemożliwi pacjentom i pracodawcom rozróżnienie np. pomiędzy umiejętnościami terapeuty poznawczo-behawioralnego a np. systemowego, psychodynamicznego, humanistyczno-egzystencjalnego, czy integratywnego.
PTTPB podkreślając najwyższy możliwy poziom merytoryczny wniosku o wpisanie do ZSK kwalifikacji „prowadzenie terapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych” zabiega, aby każdy z nurtów psychoterapii miał szansę zaistnieć w opisach umiejętności oddzielnie, co dałoby gwarancję najwyższego poziomu szkolenia w poszczególnych podejściach, umożliwiając pacjentom i pracodawcom weryfikację umiejętności poszczególnych terapeutów.
Wpisanie kwalifikacji z psychoterapii do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji podobnie jak wprowadzenie specjalizacji medycznej z psychoterapii dzieci i młodzieży w żaden sposób nie wpływa na dotychczasowy system certyfikatów PTTPB i ich uznawalność m.in. przez NFZ. Jest natomiast dodatkowym, państwowym opisem umiejętności posiadanych m.in. przez Naszych Terapeutów, które dzięki temu mogą być porównywane czy weryfikowane np. za granicami kraju, czy przez potencjalnych pracodawców.
Nad ostatecznym kształtem i oceną wniosków na dalszych etapach wprowadzania ich do ZSK w Ministerstwie Zdrowia pracować będzie zespół ekspertów prawdopodobnie we współpracy z przedstawicielami środowiska terapeutycznego wszystkich nurtów.
Zachęcamy do udziału w konsultacjach, a w razie pytań – do kontaktu na zsk@pttpb.pl.