Nawigacja mobilna

Program szkoleń do specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo,
na stronach CMKP pojawił się program szkoleń do specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży. Oznacza to, że nasi członkowie posiadający certyfikaty psychoterapeuty PTTPB oraz dorobek w pracy z dziećmi i młodzieżą w najbliższym czasie będą mogli ubiegać się już o uznanie dorobku w tzw. „szybkiej ścieżce” (bez konieczności szkolenia specjalizacyjnego),
aby uzyskać tytuł specjalisty psychoterapii dzieci i młodzieży.
W chwili obecnej oczekiwana jest recenzja rekomendacji Ministerstwa Zdrowia z warunkami, jakie muszą spełnić kandydaci do uznania dorobku w pracy z dziećmi i młodzieżą. Na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego znajduje się ogólny wniosek dotyczący specjalizacji medycznych, jednak wymagane będą też warunki określone w rekomendacjach na które jeszcze czekamy. Dopiero wtedy możliwe będzie rozpatrywanie wniosków.
Już teraz gorąco zachęcamy Państwa do przygotowywania dokumentów, między innymi: certyfikat psychoterapeuty np. PTTPB, zaświadczenia o stażach i pracy z dziećmi i młodzieżą, dyplomy i zaświadczenia o odbytych szkoleniach dotyczących dzieci i młodzieży, zaświadczenie wydane przez superwizora psychoterapii mającego doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z dziećmi i/lub młodzieżą oraz ich rodzinami potwierdzające, że prowadzona przez kandydata praca psychoterapeutyczna dotycząca pacjentów w okresie rozwojowym była poddawana superwizji.

Ostateczne warunki, jakie spełniać musi kandydat będą podawane przez CMKP.

Więcej informacji na stronie CMKP:
https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-w-ochronie-zdrowia/komunikaty/