Nawigacja mobilna

Odwołanie Konferencji PTTPB Kraków 2020

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, że Konferencja PTTPB, mająca się odbyć w dniach 8-10 maja 2020 roku, zostaje w tym terminie odwołana. Decyzję taką podjęliśmy, po licznych konsultacjach, z powodu kryzysowej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na świecie i wprowadzonymi w związku z tym wytycznymi WHO, Ministerstwa zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jak również wprowadzanymi obostrzeniami dotyczącymi organizacji imprez i zgromadzeń oraz podróżowania.

Osobom, które nadesłały propozycje warsztatów i wystąpień konferencyjnych, bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy bardzo wysokiego poziomu. Wkrótce będziemy się kontaktować z Państwem poprzez e-mail, przesyłając uaktualnione informacje.

Dziękujemy wszystkim, którzy byli zainteresowani wzięciem udziału w Konferencji i wszystkim tym, którzy się już zarejestrowali (a jest to kilkaset osób!). Rozpoczynamy proces zwrotu przesłanych przez Państwa opłat konferencyjnych oraz opłat za warsztaty.

Kolejny termin Konferencji zostanie podany Państwu do wiadomości.

Z wyrazami szacunku
Komitet Organizacyjny Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTTPB „Terapia poznawczo-behawioralna, Psychoterapia nie tylko indywidualna”, Kraków 2020