Nawigacja mobilna

Rekomendacja i atestacja PTTPB

Celem procedury atestacyjnej i rekomendacyjnej jest zapewnienie rzetelnej informacji o szkoleniach osobom, które chcą uzyskać kwalifikacje w zakresie wykonywania psychoterapii poznawczo-behawioralnej /regulamin z dnia 19.02.2004/.

Atestacja dotyczy kursu (szkolenia) mającego na celu realizowanie programu przygotowującego do uzyskania certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB, zgodnego ze standardami szkoleniowymi PTTPB. Atestacja jest jednorazowa-na jeden konkretny kurs. (Atestacja może dotyczyć np. pierwszego kursu terapii poznawczej organizowanego przez jakiś ośrodek, który nie jest pewien czy będzie prowadził działalność szkoleniową, lub chce poprowadzić tylko ten jeden kurs). Odpowiedzialny za program kursu jest Kierownik Programu,

Rekomendacja ośrodka udzielana jest na określony czas. Ubiegając się o rekomendację program szkoleniowy ośrodka musi spełnić, co najmniej wymagania kursu atestowanego. Przez czas trwania rekomendacji rozpoczynające się w danym ośrodku szkolenia prowadzone według programu złożonego w dokumentach są szkoleniami atestowanymi i nie wymaga to każdorazowej procedury atestacji. Odpowiedzialny za programy kursów w danym ośrodku jest Kierownik Programu, każdy kurs ma Kierownika Kursu.

Uwaga: PTTPB nie ma wpływu na stronę biznesową ośrodków. Rekomendowane ośrodki maja różną „formułę prawną”: np. spółka z o.o, działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną, wyższa uczelnia, fundacja i inne. Zgodnie z polskim prawem są rejestrowane przez KRS i działają w oparciu o przepisy prawne przewidziane dla danego typu działalności. Prawa i obowiązki osoby szkolącej się gwarantuje umowa szkoleniowa zawarta z ośrodkiem.

Poniżej podajemy nazwy programów atestowanych i nazwy organizatorów szkoleń potwierdzone przez PTTPB w procedurze atestacji i rekomendacji.
Dlatego zawierając umowę szkoleniową z danym ośrodkiem warto dokładnie zapoznać się z jej treścią /np. czy zapisy umowy przewidują rozwiązania gwarantujące prawa osoby szkolącej się np. w sytuacji, gdy ośrodek rekomendowany przez PTTPB traci rekomendację towarzystwa z przyczyn leżących po stronie ośrodka/.

Towarzystwo nie jest stroną w sporach biznesowych.

Poniżej podajemy nazwy programów atestowanych i nazwy organizatorów szkoleń potwierdzone przez PTTPB w procedurze atestacji i rekomendacji.