Nawigacja mobilna

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Ciekawość buduje mosty” organizowana przez ACBS Polska [8-11/09/2022]

Zapraszamy również do udziału w konferencji dotyczącej kontekstualnych nauk o zachowaniu, organizowanej przez zaprzyjaźnione z PTTPB Stowarzyszenie Association of Contextual Behavior Science Polska (ACBS Polska).  

Przekazujemy informacje od Organizatorów:  

Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy,  

pragniemy poinformować Was, że zarząd PTTPB przyjął rolę Honorowego Partnera Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej „Ciekawość buduje mosty”, która odbędzie się 8-11.09.2022 w Poznaniu. 

Konferencję organizują wspólnie stowarzyszenia ACBSPolska i DGKV, czyli Polski i Niemieckojęzyczny Chapter Association for Contextual Behavioral Science oraz wydział Biologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

Konferencja ma na celu budowanie współpracy pomiędzy studentami, naukowcami i praktykami zainteresowanymi kontekstualną nauką o zachowaniu, wywodzącymi się z polskiego i niemieckojęzycznego kontekstu kulturowego.     

Szczególny nacisk w tym roku zostanie położony na zagadnienia dotyczące integracji badań nad biologią i zdrowiem człowieka (tj. antropologia, neurobiologia, ewolucja, genetyka) z praktycznym zastosowaniami terapii akceptacji i zaangażowania oraz innych nowych podejść behawioralnych „trzeciej fali”.     

Dzięki ogromnemu wsparciu ze strony Rektora UAM i Prezydenta Miasta Poznania udało się znacząco obniżyć koszty organizacji przedsięwzięcia, w związku z tym opłata dla profesjonalistów z Polski to 120 euro, a dla studentów I i II stopnia 90 euro.

Opłata obejmuje: udział w sesjach naukowych i warsztatowych, materiały konferencyjne, catering podczas przerw obiadowych i kawowych oraz udział w integracyjnym bankiecie (tak zwane i zawsze praktykowane na konferencjach ACBS: Folies). Opłata pokrywa koszt dodatkowych wydarzeń towarzyszących konferencji oraz bezpłatny transport po mieście podczas jej trwania.

Szczegółowe informacje oraz program naukowy dostępny jest na stronie: https://act2022.com/