Nawigacja mobilna

Materiały w języku ukraińskim dla rodziców jak wspierać dziecko w czasie wojny

Szanowni Państwo,

Dzięki uprzejmości Lwowskiego Instytutu Terapii Poznawczej za pośrednictwem Pana dr Oleha Romanczuka otrzymaliśmy materiały, które mogą być pomocne dla terapeutów pracujących z ukraińskim rodzinami. Materiały są przeznaczone dla rodziców i przygotowane w języku ukraińskim. Dotyczą one sposobów w jaki rodzice mogą wspierać dziecko wobec wyzwań, które pojawiają się w czasie wojny.

Zapraszamy do korzystania i udostępniania materiałów.


How to care about yourself during war time 5 advices for parents
How to talk with children about war
How to support children when you had to leave your home because of war
How to support children when parents are in the army at the war
How to support children during war time 5 advices for parents