Nawigacja mobilna

Konsultacje Społeczne Ministerstwa Zdrowia

KONSULTACJE SPOŁECZNE MINISTERSTWA ZDROWIA
Psychoterapia w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Wiemy, że wielu z Państwa aktualnie pochłoniętych jest sprawami związanymi z obecną trudną sytuacją. Chcielibyśmy jednak Państwa zachęcić do zaangażowania się w sprawę ważną zarówno dla terapeutów jak i pacjentów. Państwa głos w tej sprawie jest bardzo ważny !

Szanowni Państwo, już raz się udało!

W październiku 2019 roku dzięki ogromnej reakcji i wysiłkowi ze strony Naszych Członków Ministerstwo Zdrowia otrzymało od Państwa kilkaset opinii w konsultacjach społecznych 2 wniosków do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – wniosku „Prowadzenie psychoterapii” oraz „Prowadzenie psychoterapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych”. Zaangażowanie Naszych Członków zaowocowało poważnym wzięciem pod uwagę przez Ministerstwo Zdrowia możliwości wprowadzenia rozdzielnych opisów umiejętności dla poszczególnych podejść terapeutycznych.
Przedstawiony jesienią wniosek „Prowadzenie psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży” dotyczący rozdzielnych opisów dla poszczególnych nurtów psychoterapii między innymi dzięki Państwa reakcji został teraz przekazany do konsultacji społecznych.

Również obecne konsultacje społeczne będą miały wielki wpływ na decyzję Ministerstwa Zdrowia o tym, czy w systemie ZSK mają być opisane wszystkie podejścia terapeutyczne razem (jak w ogólnym wniosku „prowadzenie psychoterapii”), czy w sposób rozdzielny z poszanowaniem indywidualnych różnic i specyfiki każdego z podejść. Dlatego również teraz niezmiernie ważna dla naszego środowiska jest decyzja o tym, który z systemów jest nam bliższy – opis ogólny, czy rozdzielny dla poszczególnych podejść.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Ministerstwem Zdrowia prowadzi prace nad wprowadzeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK, będącego częścią Europejskiego Systemu Kwalifikacji) opisów umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu psychoterapeuty. System ma na celu zapewnienie porównywalności efektów uczenia się w poszczególnych zawodach i różnych systemach kształcenia pomiędzy państwami (także spoza Unii Europejskiej, system działa bowiem od wielu lat na całym świecie). Ministerstwo Zdrowia zamierza wprowadzić do ZSK kwalifikacje z zakresu psychoterapii przekazując m.in. PTTPB do konsultacji społecznych kolejny wniosek z opisem umiejętności psychoterapeutycznych.

Wniosek „prowadzenie psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży”
http://pttpb.pl/download/ZSK-psychoterapia-poznawczo-behawioralna-dzieci-i-mlodziezy.pdf

Wniosek ten bardzo szczegółowo opisuje zestawy umiejętności posiadane przez wyszkolonych terapeutów Poznawczo-Behawioralnych, będące efektem uczenia się umiejętności terapeutycznych zgodnie ze standardami Europejskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (a więc również PTTPB). W momencie wprowadzenia tej państwowej kwalifikacji każdy Terapeuta posiadający Certyfikat Terapeuty PTTPB będzie spełniał warunki do jej otrzymania jako dodatkowego, państwowego potwierdzenia szczegółowych umiejętności. Wpisanie kwalifikacji z psychoterapii do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji podobnie jak wprowadzenie specjalizacji medycznej z psychoterapii dzieci i młodzieży w żaden sposób nie wpływa na dotychczasowy system certyfikatów PTTPB i ich uznawalność m.in. przez NFZ. Jest natomiast dodatkowym, państwowym opisem umiejętności posiadanych m.in. przez Naszych Terapeutów, które dzięki temu mogą być porównywane czy weryfikowane np. za granicami kraju, czy przez potencjalnych pracodawców.

Nad ostatecznym kształtem i oceną wniosków na dalszych etapach wprowadzania ich do ZSK w Ministerstwie Zdrowia pracować będzie zespół ekspertów we współpracy z przedstawicielami środowiska terapeutycznego wszystkich nurtów. PTTPB ma możliwość proponowania zmian w zapisach wniosków do ZSK i będzie to robić. Władze towarzystwa współpracując z doświadczonymi superwizorami PTTPB dokładają wszelkich starań, aby zmiany te były jak najkorzystniejsze dla naszego środowiska.

Zachęcamy Państwa do udziału w konsultacjach, a w razie pytań – do kontaktu na zsk@pttpb.pl.