Nawigacja mobilna

KONSULTACJE SPOŁECZNE MINISTERSTWA ZDROWIA SUPERWIZJA w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Dziękując serdecznie za Państwa zaangażowanie w marcowe konsultacje społeczne pomimo obecnej trudnej sytuacji, jeszcze raz chcielibyśmy
Państwa zachęcić do wypowiedzenia się w kolejnej bardzo ważnej sprawie dla Superwizorów i Terapeutów. Państwa głos się liczy !

Szanowni Państwo, jeszcze raz gorąco prosimy o opinię!

Po raz kolejny Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt opisu kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji (ZSK). Tym razem jest to propozycja ogólnego, wspólnego dla wszystkich nurtów usankcjonowania zawodu superwizora pt. „Prowadzenie superwizji psychoterapii” . Jest to projekt bardzo ogólnie przedstawiający zasady prowadzenia
superwizji bez względu na nurt w jakim pracuje terapeuta bądź jego superwizor. Biorąc pod uwagę specyfikę prowadzenia superwizji terapii poznawczo-behawioralnej w opinii PTTPB opisane w nim umiejętności są niewystarczające do zagwarantowania pełnego wyszkolenia superwizorów mających kształcić kolejne pokolenia terapeutów i wspierać w rozwoju już praktykujących. Ponadto jest to projekt stwarzający ryzyko konieczności superwizowania się terapeutów poznawczo-behawioralnych u superwizorów innych nurtów, stawiający znak równości pomiędzy umiejętnościami terapeutycznymi w poszczególnych metodach pracy terapeutycznej. Również obecne konsultacje społeczne będą miały wielki wpływ na decyzję Ministerstwa Zdrowia o tym, czy w systemie ZSK mają być opisane wszystkie podejścia terapeutyczne razem (jak w ogólnym wniosku „prowadzenie psychoterapii” i obecnie konsultowanym „Prowadzenie superwizji psychoterapii”), czy w sposób rozdzielny z poszanowaniem indywidualnych różnic i specyfiki każdego z podejść. Dlatego ponownie niezmiernie ważna dla naszego środowiska jest decyzja o tym, który z systemów jest nam bliższy – opis ogólny, czy rozdzielny dla poszczególnych podejść.
Zgoda środowiska na ten ogólny opis prowadzenia superwizji może dać Ministerstwu Zdrowia argument do wprowadzenia również ogólnego opisu „prowadzenie psychoterapii”, co zamknie poszczególnym nurtom możliwość uwzględnienia w ZSK specyficznych umiejętności terapeutycznych;
spowoduje odrzucenie obu konsultowanych już wcześniej projektów opisów prowadzenia terapii poznawczo-behawioralnej i zablokowanie możliwości wprowadzenia indywidualnych opisów przez inne nurty.

Zachęcamy Państwa do udziału w konsultacjach, a w razie pytań – do kontaktu na zsk@pttpb.pl.
Więcej informacji w dziejszym newsletterze PTTPB.