Nawigacja mobilna

ZAGADNIENIA TRANSDIAGNOSTYCZNE W TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ

Mapa niedostępna

Data/Czas
Dnia: - 03/10/2020
Godz.: 09:00 - 18:00


Centrum Terapii Poznawczej i Schematu Inter Ego zaprasza Państwa na :

Data/Czas
Dnia: – 03/10/2020
Godz.: 9:00-18:00

Cena 450 złotych

 ZAGADNIENIA TRANSDIAGNOSTYCZNE W TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ

Konceptualizacja i terapia klinicznego perfekcjonizmu. *

Strona rejestracji:

Rejestracja Zagadnienia transdiagnostyczne w terapii poznawczo-behawioralnej

Podejście transdiagnostyczne:

Transdiagnostyczne podejście do problemów prezentowanych przez pacjentów jest nowym sposobem ujęcia niektórych zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym pacjentów rozwijającym się od kilku lat w terapii poznawczo behawioralnej. Klinicyści, badacze i teoretycy wskazują na podobieństwa w procesach psychologicznych związanych z cierpieniem i dysfunkcją człowieka poszukując formuły terapeutycznej adekwatnej do pracy z  poszczególnymi problemami. W podejściu transdiagnostycznym dokonuje się systematycznej oceny stopnia nakładania się procesów poznawczych i zachowań w szerokim zakresie zaburzeń psychicznych. Długoterminowym celem podejścia transdiagnostycznego jest sprowadzenie nauki i praktyki CBT do takiego  sposobu konceptualizowania i procedur terapeutycznych, który odzwierciedli uniwersalność ludzkiego przeżywania i umożliwi stosowanie terapii  CBT na  tak   skutecznym i wszechstronnym poziomie, jaki  jest naukowo możliwy.

Opis szkolenia:
Perfekcjonizm ze względu na swoją transdiagnostyczną charakterystykę jest zjawiskiem nader często obecnym w procesach terapii.  W świetle dotychczasowych badań odgrywa istotną rolę w psychopatologii i przebiegu wielu zaburzeń psychicznych, m.in. zaburzeń odżywania, depresji i myśli samobójczych, zaburzeń lękowych – OCD, lęku społecznego i fobii społecznej, zaburzenia lękowego z napadami paniki czy w zaburzeniach osobowości. Często wpływa także bezpośrednio na przebieg procesu terapii – zaangażowanie czy wykonywanie zadań domowych przez klientów, a jego przejawy są nie bez powodu traktowane przez terapeutów jako istotny czynnik osłabiający efektywność terapii.

Program:

  1. Zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zjawiska perfekcjonizmu i  poznawczo-behawioralnym modelem perfekcjonizmu.
  2. .Protokół pracy z klinicznym perfekcjonizmem, którego skuteczność w redukowaniu perfekcjonizmu została potwierdzona w badaniach.

Prowadzenie: Anna Szajkowska

* Zajęcia odbędą się w trybie on-line poprzez aplikację ZOOM.

Strona szkolenia : https://interego.com.pl/event/konceptualizacja-i-terapia-klinicznego-perfekcjonizmu/