Nawigacja mobilna

 ZAGADNIENIA TRANSDIAGNOSTYCZNE W TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ

Mapa niedostępna

Data/Czas
Dnia: - 13/03/2021
Godz.: 09:00 - 18:00


Centrum Terapii Poznawczej i Schematu Inter Ego zaprasza Państwa na :

Data/Czas
Dnia: – 13/03/2021
Godz.: 9:00-18:00

Cena 450 złotych

 ZAGADNIENIA TRANSDIAGNOSTYCZNE W TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ

Konceptualizacja i terapia problemów somatyzacyjnych *.

Strona rejestracji:

Rejestracja Zagadnienia transdiagnostyczne w terapii poznawczo-behawioralnej

Podejście transdiagnostyczne:

Transdiagnostyczne podejście do problemów prezentowanych przez pacjentów jest nowym sposobem ujęcia niektórych zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym pacjentów rozwijającym się od kilku lat w terapii poznawczo behawioralnej. Klinicyści, badacze i teoretycy wskazują na podobieństwa w procesach psychologicznych związanych z cierpieniem i dysfunkcją człowieka poszukując formuły terapeutycznej adekwatnej do pracy z  poszczególnymi problemami. W podejściu transdiagnostycznym dokonuje się systematycznej oceny stopnia nakładania się procesów poznawczych i zachowań w szerokim zakresie zaburzeń psychicznych. Długoterminowym celem podejścia transdiagnostycznego jest sprowadzenie nauki i praktyki CBT do takiego  sposobu konceptualizowania i procedur terapeutycznych, który odzwierciedli uniwersalność ludzkiego przeżywania i umożliwi stosowanie terapii  CBT na  tak   skutecznym i wszechstronnym poziomie, jaki  jest naukowo możliwy.

Opis szkolenia:
Zaburzenia somatyzacyjne mogą  stanowić odrębną jednostkę diagnostyczną lub być elementem szerszego problemu psychicznego pacjenta.   Z biegiem lat sposób definiowania i rozumienia somatyzacji zmieniał się. Jako spectrum symptomów z pogranicza  fizycznego i psychicznego stanu zdrowia, somatyzacja jest często ujmowana z  różnych perspektyw. W trakcie warsztatu zostaną przedstawione koncepcje rozumienia  zaburzeń psychosomtycznych pojawiające się w przeszłości oraz ich współczesne definicje. Omówione zostaną trudności konceptualizacyjne pojawiające się przy tej grupie problemów oraz przedstawione najbardziej efektywne metody pracy  terapeutycznej.

Prowadzenie:Marta Górska

* Zajęcia odbędą się w trybie on-line poprzez aplikację ZOOM.

Strona szkolenia : https://interego.com.pl/event/konceptualizacja-i-terapia-problemow-somatyzacyjnych/