Nawigacja mobilna

 ZAGADNIENIA TRANSDIAGNOSTYCZNE W TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ

Mapa niedostępna

Data/Czas
Dnia: - 07/11/2020
Godz.: 09:00 - 18:00


Centrum Terapii Poznawczej i Schematu Inter Ego zaprasza Państwa na :

Data/Czas
Dnia: – 07/11/2020
Godz.: 9:00-18:00

Cena 450 złotych

 ZAGADNIENIA TRANSDIAGNOSTYCZNE W TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ

Konceptualizacja i terapia obniżonego i niestabilnego poczucia własnej wartości. *

Strona rejestracji:

Rejestracja Zagadnienia transdiagnostyczne w terapii poznawczo-behawioralnej

Podejście transdiagnostyczne:

Transdiagnostyczne podejście do problemów prezentowanych przez pacjentów jest nowym sposobem ujęcia niektórych zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym pacjentów rozwijającym się od kilku lat w terapii poznawczo behawioralnej. Klinicyści, badacze i teoretycy wskazują na podobieństwa w procesach psychologicznych związanych z cierpieniem i dysfunkcją człowieka poszukując formuły terapeutycznej adekwatnej do pracy z  poszczególnymi problemami. W podejściu transdiagnostycznym dokonuje się systematycznej oceny stopnia nakładania się procesów poznawczych i zachowań w szerokim zakresie zaburzeń psychicznych. Długoterminowym celem podejścia transdiagnostycznego jest sprowadzenie nauki i praktyki CBT do takiego  sposobu konceptualizowania i procedur terapeutycznych, który odzwierciedli uniwersalność ludzkiego przeżywania i umożliwi stosowanie terapii  CBT na  tak   skutecznym i wszechstronnym poziomie, jaki  jest naukowo możliwy.

Opis szkolenia:
Poczucie własnej wartości jest wewnętrznym konstruktem  będącym rdzeniem  osobowości, podstawą równowagi psychicznej oraz  odpowiada za procesy adaptacyjne w ciągu całego życia. Pojęcie samooceny jest powszechnie stosowane w wielu dyscyplinach, jednak wydaje się, że nie osiągnięto jeszcze konsensusu w zakresie jego konceptualizacji i operacjonalizacji.

Program:

  1. Zaprezentowanie zakresów pojęć: samoocena, samoakceptacja, skuteczność, stosunek do siebie i wreszcie szacunek do samego siebie oraz możliwe zakłócenia i dysfunkcje w rozwoju i przebiegu tych zjawisk.
  2. Prowadzący przedstawi modele rozumienia niskiego poczucia własnej wartości oraz wybrane metody pracy terapeutycznej z tym problemem.

Prowadzenie: Izabela Stefaniak

* Zajęcia odbędą się w trybie on-line poprzez aplikację ZOOM.

Strona szkolenia : https://interego.com.pl/event/konceptualizacja-i-terapia-obnizonego-i-niestabilnego-poczucia-wlasnej-wartosci/