Nawigacja mobilna

Trening akceptacji i zaangażowania (ACT): Zwiększanie wydajności i jakości życia w pracy

Mapa niedostępna

Data/Czas
Dnia: - 30/03/2019 - 31/03/2019
Godz.: Całodniowe

Lokalizacja
SWPS w Warszawie


Uczę się ACT zaprasza na dwudniowy warsztat w Warszawie, który poprowadzi
światowej klasy ekspert, prof. Frank Bond z Uniwersytetu Londyńskiego.
Profesor Frank Bond jest dyrektorem Institute of Management Studies, a
wcześniej głową Wydziału Psychologii na Goldsmiths. Prof. Bond w swojej
karierze zawodowej współpracował m.in. z drużyną lekkoatletyczną Wielkiej
Brytanii, brytyjskim rządem, BBC, Europejską Agencją Lotów Kosmicznych. Jego
badania oraz praca zawodowa skupia się na określaniu i wspieraniu
organizacyjnych i psychologicznych czynników wpływających na efektywność w
pracy (np. produktywność, innowacyjność), umiejętności przywódcze oraz
fizyczne i psychiczne zdrowie pracowników. Jest głównym autorem czołowego
kwestionariusza ACT Acceptance and Action Questionnaire-II oraz WAAQ do
pomiaru elastyczności psychologicznej w pracy. Pełnił funkcję prezydenta
Association for Conextual Behavioral Science, jest członkiem European
Association of Occupational Health Psychology, pełni funkcje w kilku
czasopismach naukowych.

Treść warsztatu zostanie dostosowana do potrzeb uczestników – po rejestracji
zbierzemy zapotrzebowania i przekażemy prof. Bondowi, który obiecał
poprowadzić je wedle tych aspektów ACT w organizacji, które zgłoszą biorący w
nim udział.

Ogólnie natomiast warsztat skupi się na treningu najnowszych, bazujących na
wiedzy naukowej umiejętnościach i technikach podwyższających produktywność i
jakość życia tak w miejscu pracy, jak i w innych grupach. Uczestnicy nauczą
się wiodących strategii wspomagania psychicznych i organizacyjnych procesów,
które są kluczowym elementem tego, aby ludzie mogli bardziej wydajnie
pracować, rozumieć, jak najlepiej podejść do swoich zadań i znajdywać sens w
ramach swej pracy i życia społecznego – wszystko to ugruntowane w podejściu
opartym na naukach kontekstualnych (contextual-based science, CBS).

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/2090440977661075/