Nawigacja mobilna

Rozwój Osobisty Terapeuty

Mapa niedostępna

Data/Czas
Dnia: - 22/11/2019 - 24/11/2019
Godz.: Całodniowe


Wiele podejść psychoterapeutycznych wymaga własnej psychoterapii terapeuty jako elementu szkolenia do certyfikatu. W podejściu poznawczo-behawioralnym nie ma wymogu terapii własnej przyszłego terapeuty, istnieje natomiast konieczność ciągłego rozwoju osobistego rozumianego jako umiejętność rozpoznawania własnych przekonań, towarzyszących temu emocji i podejmowanych strategii behawioralnych w kontekście udzielania pacjentowi pomocy. W sytuacji kontaktu z drugim człowiekiem aktywują się schematy osobiste terapeuty; mogą one, jeśli są pomocne ułatwiać prowadzenie procesu terapii, niestety czasem mogą mniej lub bardziej go ograniczać. Świadomość własnych mocnych stron oraz ograniczeń i ewentualnie praca nad zmianą tych drugich jest powinnością każdego
psychoterapeuty. W zespole terapeutów Cogito idea samorozwoju jako nieustającej pracy nad doświadczaniem przekraczania własnych ograniczeń i czerpania z mocnych stron i zasobów osobistych jest nam bardzo bliska.

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów, przyszłych lub aktualnych terapeutów na 2 spotkania 2,5 dniowe w trakcie których będziemy zajmować się obszarami budowania kontaktu, stawiania granic, zmniejszania kosztów osobistych funkcjonowania w zawodzie terapeuty. Przedmiotem naszej uwagi będą zwłaszcza emocjonalne potrzeby osobiste terapeuty w zakresie obszaru autonomii, wolności wyrażania potrzeb, spontaniczności. Pomoże nam w tym świadomość funkcji konstruktywnej np. takich emocji jak złość; odpowiemy sobie na pytanie czy i w jakich sytuacjach z tego korzystamy, czego nauczyliśmy się o złości w dzieciństwie, adolescencji i życiu dorosłym, popracujemy nad dawaniem sobie prawa do używania tzw. „zdrowej złości”. Będziemy zgłębiać związane z tymi obszarami ograniczające przekonania często występujące jako wewnętrzne głosy krytyczne i/lub wymagające.

Proponujemy w tej naszej wspólnej podróży szerokie spectrum technik poznawczo-behawioralnych zwłaszcza doświadczeniowych, technik terapii schematu, technik grup treningowych. Praca w małej grupie pomaga czuć się bezpiecznie i mieć więcej śmiałości w otwieraniu się przed innymi uczestnikami i eksperymentowaniu w doświadczeniach budowania kontaktu i stawiania granic w relacji z drugim człowiekiem.

Prowadząca: Sylwia Pieńkowska
Forma: praca własna 50 godzin / 2 weekendy

Koszt: 1750 zł /35 zł za godz./ – opłata za całość szkolenia płatna przed jego rozpoczęciem, w przypadku gdy uczestnik nie uczestniczy w drugim bloku zajęć opłata nie będzie zwracana
Adresaci: psychoterapeuci, uczestnicy kursów i szkoleń w psychoterapii poznawczo-behawioralnej
Liczba miejsc: ograniczona max.12 osób

Zajęcia można będzie zaliczyć do tzw. pracy własnej – obowiązkowego elementu szkolenia
psychoterapeutycznego wymaganego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTTPB lub
punktów do odnawialności certyfikatu PTTPB.

Miejsce: Ośrodek Terapii Poznawczej i Schematu COGITO

Warszawa, ul. Panieńska 7 lok 002

Godziny zajęć:

piątek 16:00 – 20:00

sobota 9:00 – 19:00

niedziela 9:00 – 17:00

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa na adres szkolenie@cogitoterapia.pl

W razie dodatkowych pytań telefon Cogito: 882 606 825