Nawigacja mobilna

Psychoterapia poznawczo-behawioralna trudnych pacjentów ze skomplikowanymi problemami i wysokim ryzykiem samobójstwa

Mapa niedostępna

Data/Czas
Dnia: - 29/09/2018 - 30/09/2018
Godz.: Całodniowe

Lokalizacja
SWPS w Warszawie


Szanowni Państwo, Członkowie Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej,

serdecznie zapraszamy na zajęcia Psychoterapia poznawczo-behawioralna trudnych pacjentów ze skomplikowanymi problemami i wysokim ryzykiem samobójstwa, prowadzone przez bliskiego współpracownika prof. Aarona T. Becka – prof. Cory F. Newmana – 29-30 września 2018 w godzinach 9:00-19:00 w sobotę i 9:00-16:30 w niedzielę.

Zajęcia będą prowadzone w Uniwersytecie SWPS w Warszawie (ul. Chodakowska 19/31), będą tłumaczone symultanicznie z języka angielskiego na język polski.

Opłata dla Członków Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej wynosi 799 PLN (podstawowa opłata dla osób „z zewnątrz” wynosi 1199 PLN).

Szczegóły dotyczące szkolenia znajdują się na stronie www.swps.pl/szkolenia/warszawa/18055-psychoterapia-poznawczo-behawioralna-trudnych-pacjentow

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na powyższej stronie.
Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona!

Prosimy o przekazanie informacji wszystkim zainteresowanym osobom.

W razie pytań proszę o kontakt pod adresem szkolenia@swps.edu.pl

Program szkolenia:

Podczas dwóch dni warsztatu zostanie omówione postępowanie terapeutyczne wobec pacjentów najczęściej uznawanych z „trudnych”. Do tej grupy należą pacjenci, u których występuje znaczne ryzyko samobójstwa, zaburzenia osobowości z częstym współwystępowaniem nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
Metody, które zostaną zademonstrowane są oparte na dowiedzionych empirycznie metodach terapii poznawczo-behawioralnej. Będę obejmować szeroki zakres interwencji: od standardowej terapii poznawczej Becka zaadaptowanej do leczenia zaburzeń osobowości do „Terapii schematów” J.Younga.
Podczas wykładu zostanie omówione planowanie procedur bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka samobójstwa. Odpowiednie podtematy będą obejmować także: radzenie sobie ze stresorami i napięciami związanymi z relacją terapeutyczną, uczenie pacjentów umiejętności samoregulacji, reagowanie na kryzysy kliniczne oraz pomaganie pacjentom w zwiększaniu motywacji i ograniczeniu lęku przed zmianą (czyli „zmniejszeniu oporu”). Liczne przykłady z praktyki klinicznej będą stanowić ilustrację omawianych metod terapeutycznych.

Profesor Cory F. Newman, PhD dyrektorem Centrum Terapii Poznawczej i profesorem psychologii w klinice psychiatrii w Perelman School of Medicine na Universytecie Pennsylwanii (University of Pensylvania) – jednej z najbardziej prestiżowych uczelni w USA. (http://www.med.upenn.edu/psychiatry/assets/user-content/documents/enewsletter_0313.pdf). Posiada dyplom American Board of Professional Psychology, jest też członkiem założycielem Akademii Terapii Poznawczej (Academy of Cognitive Therapy) [https://www.academyofct.org/]. Profesor Newman jest czynnym psychoterapeutą, superwizorem i wykładowcą. Brał udział (zarówno jako terapeuta, jak i superwizor) w wielu zakrojonych na szeroką skalę badaniach klinicznych nad skutecznością psychoterapii, między innymi w „National Institute on Drug Abuse Multi-site Collaborative Outcome Study on Psychosocial Treatments for Cocaine Abuse” czy „Penn-Vanderbilt-Rush Treatment-of-Depression Project”. Prof. Newman jest międzynarodowym wykładowcą, przeprowadził dziesiątki warsztatów i seminariów w Ameryce Północnej, Południowej, Europie i Azji. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i rozdziałów dotyczących terapii poznawczej, między innymi dotyczących zaburzeń nastroju i samobójstw, zaburzeń osobowości, nadużywania substancji i relacji terapeutycznej. Jest autorem lub współautorem pięciu książek na temat terapii poznawczej, w tym Bipolar Disorder: A Cognitive Therapy Approach. Laureat nagrody „Early Bond Award” za wybitny mentoring i szkolenie lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii. Wpisany na listę „Najlepszych terapeutów” Philadelphia Magazine.

Newman, C.F.: Core competencies in cognitive-behavioral therapy: Becoming an effective cognitive-behavioral therapist; Routledge. Routledge, July 2012.
Newman, C.F.: The therapeutic relationship in cognitive therapy with difficult-to-engage patients. The therapeutic relationship in the cognitive behavioral psychotherapies. P. Gilbert, R.L. Leahy (eds.). London, U.K.: Routledge-Brunner. Page: 165-184, 2007.
Ellis, T., Newman, C.F.: Choosing to live: How to defeat suicide through cognitive therapy. Oakland, CA: New Harbinger, 1996.