Nawigacja mobilna

Psychoterapia poznawczo –behawioralna dzieci i młodzieży. Dbanie o siebie w kontekście pracy z dzieckiem z trudnościami i jego rodziną (10 godzin)

Mapa niedostępna

Data/Czas
Dnia: - 25/04/2022 - 28/04/2022
Godz.: 15:00 - 19:15


Psychoterapia poznawczo –behawioralna dzieci i młodzieży. Dbanie o siebie w kontekście pracy z dzieckiem z trudnościami i jego rodziną (10 godzin)

Warsztat składa się z części teoretycznej i ćwiczeń praktycznych. W części teoretycznej przybliżona zostanie wiedza na temat wypalenia zawodowego u osób zajmujących się pomaganiem innym oraz jego specyfika w pracy z dziećmi i ich rodzinami. Omówimy charakterystyczne symptomy i ich wpływ na pracę terapeutyczną oraz inne sfery życia terapeuty. W odniesieniu do teorii przedstawione zostaną etapy rozwoju tego problemu. Zaprezentujemy możliwe obszary oddziaływań mających na celu dbanie o siebie i przeciwdziałanie pogłębiania się wypalenia zawodowego.W części warsztatowej uczestnicy będą mieli możliwość autodiagnozy swoich własnych trudności, a następnie pracy nad nimi indywidualnie iw podgrupach, korzystając z wybranych technik terapii poznawczo-behawioralnej.

Prowadzący: dr M. Gąsowska –Szmidt
Terminy : 25.04.22, 28.04.22godz. 15.00-19.15
Cena: 500 zł
Zapisy : https://swps.pl/szkolenia/warszawa/31592-dbanie-o-siebie-w-kontekscie-pracy-z-dzieckiem-z-trudnosciami-i-jego-rodzina
Kontakt: szkola.psychoterapii@swps.edu.pl