Nawigacja mobilna

Psychoterapia poznawczo-behawioralna dla osób o skłonnościach samobójczych

Mapa niedostępna

Data/Czas
Dnia: - 26/10/2023
Godz.: Całodniowe


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w warsztacie organizowanym przez Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, który odbędzie się 26 października 2023 r. : „Psychoterapia poznawczo-behawioralna dla osób o skłonnościach samobójczych”. Warsztat poprowadzi prof. Cory F. Newman.
W szkoleniu można wziąć udział w formie stacjonarnej w Warszawie oraz online, całość będzie tłumaczona symultanicznie.

Dla słuchaczy Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS warsztat będzie zaliczany do zajęć fakultatywnych.

Przy zapisach do końca lipca obowiązuje promocyjna cena.

Warsztat skoncentrowany będzie się na wsparciu terapeutów w wykorzystaniu najlepszych praktyk w psychoterapii poznawczo-behawioralnej w celu bezpiecznego oraz skutecznego zarządzania i leczenia pacjentów z tendencjami samobójczymi. Nacisk zostanie położony na staranne budowanie opartej na współpracy relacji terapeutycznej z pacjentami o skłonnościach samobójczych, a także na pomoc praktykom w:

· identyfikowaniu dezadaptacyjnych procesów myślowych charakterystycznych dla pacjentów z tendencjami samobójczymi,
· ocenie poziomu ryzyka w odpowiednich momentach,
· konceptualizacji zachowań samobójczych pacjentów,
· opracowaniu szeregu interwencji w celu zmniejszenia poczucia bezradności pacjentów, poczucia beznadziei oraz zwiększeniu poczucia własnej
skuteczności, poczucia celu i zdolności do działania
· tworzeniu planów bezpieczeństwa i spełniania niezbędnych standardów opieki minimalizujących ryzyko odebrania sobie życia przez pacjenta,
· równoważeniu zasad etycznych przy podejmowaniu decyzji o ewentualnej hospitalizacji pacjentów,
· wykorzystaniu umiejętności samopomocy, aby poradzić sobie z leczeniem pacjentów z tendencjami samobójczymi,
· przyjmowaniu perspektywy i zdrowego rozsądku w sytuacjach stresowych.

Szczególny nacisk zostanie położony na interwencje poznawczo-behawioralne, takie jak rozwiązywanie problemów, zwiększanie przywiązania do ludzi i działań oraz modyfikowanie „przekonań samobójczych”.

Procedury te będą powiązane z badaniami cech poznawczych pacjentów z tendencjami samobójczymi, w tym beznadziejności, chorobliwego perfekcjonizmu, myślenia dychotomicznego i słabej pamięci autobiograficznej. Przedstawione zostaną przypadki kliniczne, ćwiczenia z odgrywaniem ról oraz co najmniej jeden film ilustrujący powyższe metody. Warsztaty będą dotyczyć reakcji emocjonalnych terapeutów w pracy z pacjentami wysokiego ryzyka, w tym sposobów radzenia sobie w następstwie samobójstwa dokonanego przez pacjenta.

Szczegóły w poniższym linku:
Psychoterapia poznawczo-behawioralna dla osób o skłonnościach samobójczych – Jak zapobiec samobójstwu? [online] – Kursy i szkolenia SWPS