Nawigacja mobilna

Przezwyciężanie trudności w terapii grupowej CBT

Mapa niedostępna

Data/Czas
Dnia: - 30/09/2023 - 01/10/2023
Godz.: Całodniowe


Michiel van Vreeswijk i Margreet van der Plas poprowadzą online warsztat mistrzowski (dla osób prowadzących już terapię grupową).

Prowadzenie terapii grupowej jest czymś zupełnie innym niż terapia indywidualna. To sztuka sama w sobie. Nie mamy do czynienia tylko z jedną osobą lub kilkoma osobami, mamy do czynienia z grupą i z koterapeutą. Złożoność terapii grupowej rodzi interesujące problemy i określone trudności. Niektórym trudnościom można zapobiec przed rozpoczęciem terapii grupowej, z innymi można umiejętnie uporać się w trakcie jej trwania. Warsztat ma charakter interaktywny, doświadczeniowy, uczestnicy są proszeni o przyniesienie przykładów trudnych sytuacji z terapii grupowej oraz o aktywny udział w odgrywaniu ról i innych technikach, występując w nich zarówno jako pacjenci, jak i terapeuci.

Cele:

Wiedza, co zrobić tuż przed rozpoczęciem grupy, aby zapobiec powszechnie spotykanym trudnościom w terapii grupowej
Wiedza o tym, jakie trudności może rozwiązać grupa i kiedy interwencja terapeutów jest potrzebna lub nie
Uświadomienie sobie swoich uczuć, myśli i zachowań wobec trudnych członków grupy z punktu widzenia grupy jako całości
Uświadomienie sobie trudności w relacji z koterapeutą, które zakłócają proces grupowy
Prowadzący:

Michiel van Vreeswijk jest psychologiem klinicznym i dyrektorem generalnym G-Kracht Mental Health Care Institute w Niderlandach. Jest certyfikowanym superwizorem i psychoterapeutą w terapii poznawczo-behawioralnej (VGCt), certyfikowanym superwizorem indywidualnej i grupowej terapii schematu (ISST, Dutch Society of ST ) oraz specjalistycznej terapii grupowej (Dutch Society of Group Psychotherapie: NVGP). Michiel van Vreeswijk regularnie prowadzi warsztaty terapii schematów, superwizje oraz psychoterapię w Holandii i na świecie. Jest (współ)autorem/redaktorem kilku książek, rozdziałów, artykułów dotyczących terapii schematów.

Margreet van der Plas jest psychologiem klinicznym i psychoterapeutką indywidualną i grupową w G-Kracht Mental Health Care Institute w Niderlandach. Jest certyfikowaną superwizorką i psychoterapeutką w terapii poznawczo-behawioralnej (VGCt), certyfikowaną terapeutką indywidualną i grupową terapii schematów ( Dutch Society of ST) oraz specjalistycznej terapii grupowej (Dutch Society of Group Psychotherapie : NVGP). Margreet van der Plas regularnie prowadzi warsztaty poznawczo-behawioralne, superwizje, psychoterapię oraz warsztaty terapii grupowej w. Holandii.

Metody nauczania:

prezentacja Powerpoint/Keynote/Prezi, prezentacja wideo, odgrywanie ról itp.

70% warsztatu będzie oparte na uczeniu się przez doświadczenie, poprzez udział uczestników w ćwiczeniach wyobrażeniowych, odgrywaniu ról i stosowaniu techniki krzeseł.
30% warsztatów zostanie zrealizowanych przy pomocy prezentacji PowerPoint i modelowania przez prowadzących.

Termin: 30.09.2023 -1.10.2023 – 12 godzin

Cena: 1400 zł

Adresaci warsztatu:

Specjaliści w zakresie zdrowia psychicznego, mający doświadczenie w prowadzeniu terapii grupowej zorientowanej na terapię poznawczo-behawioralną.
Poziom doświadczenia wymagany od uczestników

Uczestnicy powinni mieć co najmniej średni poziom zaawansowania. Warunkiem udziału jest przeprowadzenie co najmniej dwóch procesów terapii grupowej od początku do końca. Wskazany jest, choć nie jest to wymagane, wcześniejszy udział w warsztacie podstawowym na temat prowadzenia terapii grupowej czy lektura książek na temat terapii grupowej tj. “Psychoterapia grupowa.Teoria i praktyka” Irvina Yaloma i Molyn Leszcz.

Formularz zgłoszenia dostępny na stronie:

https://cogitoterapia.pl/?p=1548