Nawigacja mobilna

Najskuteczniejsze techniki terapii poznawczo- behawioralnej. Zastosowanie, praktyka, umiejętności.

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Dnia: - 16/02/2019
Godz.: Całodniowe

Lokalizacja
Centrum Terapii Poznawczej i Schematu Inter Ego


Warsztaty dla osób zajmujących się pomocą psychologiczną, mediacją, doradztwem i psychoterapią.

Organizator : Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTER EGO , 00-640 Warszawa ul. Mokotowska 3 lok.6, www.interego.com.pl
Rozpoczęcie 16.02.2019
Zajęcia odbywają sie w soboty w godzinach 9-18.
Szkolenie obejmuje cykl 7 spotakń ( 70 godzin dydaktycznych).
Cena za całość szkolenia (7 spotkań): 2290 zł.

Prezentowane szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poznać interwencje i techniki obecne w poznawczo behawioralnym modelu pracy i stosować je z powodzeniem we własnej działalności.. Program zawiera niezbędną do zrozumienia i skutecznego stosowania technik część teoretyczną. Większość czasu poświęcone jest na prezentację technik i strategii postępowania z pacjentem oraz ich praktycznym ćwiczeniu . Warsztaty odbywają się w małych grupach, po to aby każdy uczestnik miał możliwość praktycznego ćwiczenia w trakcie zajęć oraz mógł otrzymać informację zwrotną na temat prezentowanych przez siebie umiejętności.
Na warsztaty zapraszamy także tych, którzy mieli już kontakt z terapią poznawczo- behawioralną, wciąż jednak odczuwają niedosyt praktycznej wiedzy lub nie czują się pewnie w stosowaniu interwencji terapeutycznych. Warsztaty pozwolą w pełni zrozumieć istotę tych i innych wiodących w tej terapii interwencji oraz udoskonalić własne umiejętności ich stosowania.
Zajęcia prowadzą superwizorzy -dydaktycy Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej oraz certyfikowani terapeuci poznawczo- behawioralni.

Program zajęć.
Spotkanie I Termin: 16.022019 .Prowadzenie Wojciech Stefaniak
1. Główne pojęcia i założenia terapii poznawczo-behawioralnej wpływające na dobór technik w niej stosowanych. Specyfika i metodologia pracy w modelu cbt.
Spotkanie II Termin: 30.03.2019.Prowadzenie Kamila Tagliaferro
1. Konceptualizacja przypadków w terapii poznawczo- behawioralnej-zawartość i zasady konstruowania.
2.Ćwiczenie umiejętności konceptualizacyjnych w oparciu o studia przypadków pacjentów.

Spotkanie III Termin -13.04.2019.Prowadzenie – Jagoda Jeżewska
1. Założenia terapii behawioralnej i jej techniki stosowane w terapii cbt – możliwości zastosowania w pracy z poszczególnymi zaburzeniami psychicznymi
2. Ćwiczenia doskonalące stosowanie metod behawioralnych ( między innymi- eksperymenty behawioralne, plany ekspozycyjne, systematyczna desensytyzacja, plany aktywności, modelowanie, strategie problem solving)
Spotkanie IV Termin – 18.05.2019.Prowadzenie- Anna Leszczyńska- Kurzawa.
1. Techniki doświadczeniowe i wyobrażeniowe w terapii cbt. W programie warsztatu prezentacja i ćwiczenie technik- puste krzesło, współczujące wyobrażenia, wizualizacja bezpiecznego miejsca, odgrywanie ról, wizualizacja sposobów radzenia sobie, dialogi wyobrażeniowe i wyobrażeniowa zmiana wczesnych wspomnień, pisanie terapeutycznych listów do siebie i innych.
Spotkanie V Termin- .22.06.2019.Prowadzenie – Anna Leszczyńska – Kurzawa.
1. Techniki poznawcze w cbt część I.- prezentacja technik i ćwiczenie umiejętności ( między innymi -identyfikacja myśli wywołujących emocje, technika monitorowania myśli i emocji, monitorowanie zmienności przekonań, docieranie do przekonań pośredniczących i kluczowych, technika strzałki w dół, skalowanie, reatrybucja, dekatastrofizacja, analiza zysków i strat, praca ze zniekształceniami poznawczymi)

Spotkanie VI Termin 21.09.2019. Prowadzenie. Joanna Giereło.
1. Techniki poznawcze w cbt część II – prezentacja technik i ćwiczenie umiejętności ( między innymi – poziomy przeformułowania schematu, dyskusja prawdziwości przekonań wraz z analizą jakości argumentów, dialog sokratejski, obrona swojej racji, dialog ja racjonalnego i ja nie radzącego sobie, kwestionowanie twierdzeń o powinności, zapis przekonania kluczowego, badanie genezy przekonania kluczowego, praca z zamartwianiem się).
Spotkanie VII Termin 19.10.2019. Prowadzenie Wojciech Stefaniak.
1. Konstruowanie procesu terapeutycznego z wykorzystaniem poznanych technik. Ćwiczenie umiejętności doboru technik w poszczególnych problemach psychicznych. Plany terapii. Specyfika relacji terapeutycznej w pracy z wybranymi problemami psychicznymi .
Informacje szczegółowe oraz zapisy na www.interego.com.pl lub www.wojciechstefaniak.com