Nawigacja mobilna

Konferencja Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS

Mapa niedostępna

Data/Czas
Dnia: - 16/09/2022
Godz.: 08:30 - 22:00


Konferencja pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu SWPS, prof. dr hab. Romana Cieślaka organizowana przez Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

Integracja w tytule konferencji odnosi się do kilku obszarów.

Po pierwsze, wybitni polscy i zagraniczni specjaliści omówią obecny status terapii poznawczo-behawioralnej i jej metod w leczeniu zaburzeń emocjonalnych.

Po drugie, konferencja będzie wyjątkowym spotkaniem obecnych słuchaczy i absolwentów Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS – największego w Polsce ośrodka szkolącego w psychoterapii, który obchodzi w tym roku jubileusz 15-lecia. Mamy nadzieję nie tylko na umocnienie relacji wewnątrz społeczności szkoły i uczelni, ale także na integrację środowiska terapeutów pracujących w tym nurcie terapii.

Po trzecie, zapraszając do udziału w konferencji organizacje i osoby zajmujące się działaniami na rzecz ochrony zdrowia, chcemy wzmocnić powiązania między tym środowiskiem a terapeutami poznawczo-behawioralnymi oraz doprowadzić do szerszego wykorzystania psychologicznych metod leczenia i profilaktyki o potwierdzonej empirycznie skuteczności.

Prelekcje odbędą się w języku polskim oraz angielskim i będą tłumaczone symultanicznie.

Formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/3yyBsWe

Program

8.30-10.15

Rejestracja uczestników konferencji oraz wspólne śniadanie i kawa

10.00-10.45

Rozpoczęcie konferencji

11.00–11.45

Jak w trudnych czasach pogodzić się z lękiem i poradzić sobie ze zmartwieniami

prof. Mehmet Sungur

Żyjemy w czasach ogromnych wyzwań. Pandemia koronawirusa nie była pierwszą i prawdopodobnie nie będzie ostatnią tragedią, która dotknęła ludzkość. Dlatego musimy nauczyć się, jak zachować pozytywne nastawienie i odporność psychiczną w czasie globalnego kryzysu. Sytuacja wokół COVID-19 wiąże się z kwestiami, które są podstawowymi składnikami lęku – nieprzewidywalnością, poczuciem braku kontroli i ciężarem odpowiedzialności zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i globalnym. Lęk jest emocjonalną reakcją na postrzeganie zagrożenia. Naturalnym jest, że kiedy nasze życie jest zagrożone, odczuwamy niepokój. Jednak nasza percepcja nie zawsze jest odzwierciedleniem rzeczywistości. Podczas wykładu omówię czynniki poznawcze, które wpływają na percepcję ryzyka oraz różnice między zmartwieniem i lękiem. Omówię rolę niepewności w życiu człowieka oraz sposoby radzenia sobie z niepokojem i lękiem (przede wszystkim pogodzenie się z niepewnością). Przeanalizuję również znaczenie, jakie w czasie globalnego kryzysu ma nawiązywanie relacji z innymi oraz rolę, jaką w naszym życiu odgrywa współczucie.

12.00–12.45

Związek między ruminacjami, perfekcjonizmem i prokrastynacją. Jakie podejście terapeutyczne wobec nich zastosować?

prof. Eduardo Keegan

Ruminacja i perfekcjonizm to procesy transdiagnostyczne, które w ostatnich dwóch dekadach wzbudziły znaczne zainteresowanie kliniczne i badawcze. Prokrastynacja jest powszechnym zachowaniem problemowym, które często skłania klientów do podjęcia terapii, a które nasiliło się w ostatnich latach. Ruminacje i dysfunkcjonalny perfekcjonizm są zarówno czynnikami ryzyka, jak i czynnikami podtrzymującymi depresję, myśli samobójcze i inne formy psychopatologii. Terapia zorientowana na proces wymaga większej liczby badań nad czynnikami wpływającymi na zmianę terapeutyczną. W tym wykładzie przeanalizuję związki między ruminacją, dysfunkcjonalnym perfekcjonizmem i prokrastynacją, z uwzględnieniem podejścia klinicznego, zwłaszcza w kontekście zaburzeń depresyjnych.

12.45–14.15

Przerwa na lunch oraz czas na rozmowy i wspomnienia

14.15–15.00

Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu bólu i chorób somatycznych

prof. Andrzej R. Kuczmierczyk

Podczas wykładu krótko omówię historię rozwoju psychosomatyki i modelu biopsychosocjalnego. Przybliżę również następujące tematy: definicje i teorie bólu, ocena pacjenta z przewlekłym bólem, leczenie pacjenta z perspektywy terapii poznawczo- behawioralnej (TPB), uczenie się umiarkowanej aktywności, planowanie rozrywek z pacjentem, radzenie sobie z lękiem przed bólem, uświadomienie reakcji pacjenta na ból (takich jak złość lub zaprzeczenie), zidentyfikowanie tych reakcji oraz ich konsekwencji (np. ucieczka).

15.15–16.00

CBT for compulsive sexual behavior

prof. Mateusz Gola

15.15–16.00

Rozmowa: Terapeuta w czasach wojny i kryzysów

Z gościem specjalnym – profesor Yoną Teichman z Uniwersytetu w Tel Awiwie będą rozmawiać kierujące Szkołą Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej dr hab., Agnieszka Popiel, prof. Uniwersytetu SWPS i dr Ewa Pragłowska.

Prowadzenie psychoterapii w niespokojnych czasach stanowi dodatkowe wyzwanie dla obu stron – terapeuty i pacjenta. W tej sytuacji warto poddać refleksji kwestie granic, elastyczności i wierności metodzie, wyzwań związanych z różnicami kulturowymi, przekonaniami, a czasem uprzedzeniami obu stron.

16.15–17.00

Młodzież w XXI wieku: życie w zgodzie z tym, co ważne, jako alternatywna miara sukcesu

prof. Maria do Céu Salvador

Każdy z nas chce być szczęśliwy, ale osiągnięcie tego stanu wcale nie jest łatwe. Wyjątkowo trudnym etapem może być okres dorastania, który obfituje w różnego rodzaju wyzwania i oczekiwania związane z odnoszeniem sukcesów. Jak przejść przez życie z poczuciem celu, stawiając czoła wszystkim wymagającym sytuacjom? Dużym wsparciem dla nastolatków w radzeniu sobie z wyzwaniami życiowymi i trudnościami emocjonalnymi może być Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT). Młodzi ludzi są bardziej wrażliwi na zranienie i odrzucenie i z tego powodu częściej starają się unikać trudnych uczuć i/lub dążyć do perfekcji, tracąc z oczu to, co jest w życiu naprawdę ważne. W tym samym czasie próbują określić, kim są, jakimi ludźmi chcą być i jak ma wyglądać ich życie. ACT może pomóc nastolatkom podjąć te wyzwania z naturalną ciekawością oraz zwiększyć poziom ich elastyczności psychologicznej i w ten sposób ułatwić młodym ludziom działanie zgodnie z własnymi celami i wartościami.

17.00–19.00

Integracja uczestników konferencji

19.00–21.00

Noc z gwiazdami: Wspólna konceptualizacja przypadku

prof. Christine Padesky

Podczas warsztatu zademonstruję dwie proste metody konceptualizacji przypadku, które mogą być opracowane podczas sesji, z wykorzystaniem języka, jakim posługuje się klient. Wspólna konceptualizacja pomaga klientowi lepiej zrozumieć zasady leczenia i w konsekwencji ściśle ich przestrzegać. Model pięcioczęściowy może być być stosowany w przypadku dowolnej kombinacji problemów klienta w celu szerokiego opisania bieżących trudności w kontekście powiązań myśli, zachowań, reakcji fizycznych, nastroju oraz czynników środowiskowych lub sytuacyjnych. Drugi model – „Box/Arrow In/Arrow Out” – pomaga klientom zidentyfikować czynniki wyzwalające i czynniki podtrzymujące konkretne problemy. Omówię szczegółowo etapy obu podejść i zwrócę uwagę na standardowe pytania i stwierdzenia terapeuty, które mogą być wykorzystane do zachęcenia klienta do zaangażowania się we współtworzenie tych modeli. Zalecana lektura: Padesky C.A., Collaborative Case Conceptualization: Client Knows Best, „Cognitive and Behavioral Practice”, listopad 2020. Artykuł jest dostępny również na stronie internetowej autorki.

21.15–22.00

Rozdanie dyplomów pod gwiazdami

Ukończenie Szkoły Psychoterapii to ogromny wysiłek czterech lat zdobywania wiedzy i praktykowania psychoterapii. Słuchacze prowadzą terapię co najmniej 10 pacjentów, sporządzają opisy przypadków i nagrania, przygotowują pracę pisemną, a na końcu zdają egzamin komisyjny. Studia podyplomowe umożliwiają ubieganie się o certyfikat PTTPB, lecz ich formalnym ukończeniem na Uniwersytecie SWPS jest uzyskanie określonego ustawą świadectwa ukończenia studiów. Zakończenie jubileuszowej konferencji to znakomita okazja na osobiste wręczenie dyplomów tegorocznym Absolwentom. W ciągu 15 lat istnienia Szkoły Psychoterapii-Poznawczo Behawioralnej Uniwersytetu SWPS ukończyło ją 693 absolwentów – specjalistów w obszarze psychoterapii. Łatwo wyliczyć, jak wiele osób – dorosłych, dzieci i młodzieży – dzięki Ich pracy w całej Polsce uzyskało dostęp do profesjonalnej psychoterapii opartej na badaniach naukowych i zyskało szansę na poprawę jakości życia.

Prelegenci:

prof. Mateusz Gola

prof. Eduardo Keegan

Profesor psychologii klinicznej i psychoterapii oraz kierownik Katedry Psychologii Klinicznej i Psychoterapii Uniwersytetu w Buenos Aires w Arge

prof. Andrzej R. Kuczmierczyk

Profesor psychologii klinicznej na Uniwersytecie w Hertfordshire. Wykładał na Uniwersytecie w Londynie oraz w szkołach medycyny w Nowym Jorku i w Nowym Orleanie, gdzie pełnił funkcję dyrektora medycyny behawioralnej. Specjalizuje się w leczeniu objawów lęku oraz schorzeń psychosomatycznych. Obecnie prowadzi psychologiczną klinikę leczenia przewlekłego bólu oraz zajmuje się rozwinięciem terapii wybaczenia (Forgiveness Impact Therapy; FIT) z perspektywy terapii poznawczo-behawioralnej. Autor publikacji naukowych dotyczących oceny i leczenia chorób psychosomatycznych oraz tomików poetyckich.

prof. Christine Padesky

Współzałożycielka Centrum Terapii Poznawczej (Center for Cognitive Therapy) w Huntington Beach w Kalifornii. Członkini-założycielka Akademii Terapii Poznawczej (Academy of Cognitive Therapy), profesor wizytująca na University of East London oraz czołowa innowatorka w obszarze terapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Wraz z dr Kathleen Mooney stworzyła terapię poznawczo-behawioralnej opartą na mocnych stronach, która pomaga klientom w tworzeniu nowych przekonań i strategii zachowań w celu poprawy ogólnego funkcjonowania i relacji z innymi. Udziela konsultacji terapeutom, szpitalom i klinikom zdrowia psychicznego na całym świecie oraz opracowuje materiały szkoleniowe dla terapeutów w formie audio i wideo. Jej prezentacje łączą teorię, empiryzm, kreatywność i umiejętności praktyczne. Laureatka nagrody dla „Najbardziej wpływowego międzynarodowego terapeuty CBT” przyznawanej przez Brytyjskie Stowarzyszenie Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz nagrody za wybitny wkład w rozwój psychologii przyznawanej przez Kalifornijskie Stowarzyszenie Psychologiczne. W 2007 r. otrzymała nagrodę im. Aarona T. Becka przyznawaną przez Akademię CBT za trwały wkład w rozwój tej dziedziny. Współautorka pięciu książek, w tym „Mind Over Mood”, uznanej przez BABCP za najbardziej wpływową książkę wszechczasów na temat CBT.

prof. Maria do Céu Salvador

Akredytowana psychoterapeutka oraz przewodnicząca Portugalskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnych. Wykładowczyni na Uniwersytecie w Coimbrze. Prowadzi zajęcia z zakresu modeli poznawczo-behawioralnych oraz terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Pracuje w Center for Research in Neuropsychology and Cognitive and Behavioral Intervention (Centrum Badań Neuropsychologicznych oraz Interwencji Poznawczej i Behawioralnej). Jej główne obszary badań obejmują lęk społeczny, lęk przed testami, depresję u młodzieży i dorosłych oraz modele ich rozumienia (modele drugiej i trzeciej generacji), skuteczność leczenia oraz wypełnianie luki między terapiami drugiej i trzeciej generacji. Prowadzi zajęcia w kilku akredytowanych programach szkoleniowych, zarówno w Portugalii, jak i za granicą.

prof. Mehmet Sungur

Profesor psychiatrii na Uniwersytecie Kent w Istambule. Terapeuta poznawczo-behawioralny akredytowany przez Europejskie Stowarzyszenie Terapii Poznawczej i Behawioralnej (EABCT). Członek-założyciel i certyfikowany terapeuta Akademii Terapii Poznawczej oraz członek Międzynarodowej Rady Doradczej Instytutu Becka (The Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy). Były przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychoterapii Poznawczej (IACP) i Europejskiego Stowarzyszenie Terapii Poznawczo-Behawioralnej (EABCT). Przewodniczący Europejskiej Federacji Seksuologii (EFS) i członek zarządu Światowego Stowarzyszenia Zdrowia Seksualnego (WAS) oraz niedawno utworzonej Światowej Konfederacji Terapii Poznawczych i Behawioralnych (WCCBT). W swojej praktyce klinicznej skupia się na szerokim zakresie syndromów klinicznych, ze szczególnym uwzględnieniem terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń lękowych oraz problemów seksualnych i małżeńskich. Odegrał wiodącą rolę w rozpowszechnianiu praktyki CBT i terapii par seksualnych. Obecnie zaangażowany w szkolenie pracowników służby zdrowia psychicznego w zakresie klinicznych zastosowań CBT oraz terapii par i małżeństw.

prof. Yona Teichman

Psycholog kliniczna i emerytowana profesor psychologii klinicznej Uniwersytetu w Tel Awiwie w Izraelu, gdzie przez wiele lat kierowała programem psychologii klinicznej dziecka. Terapeutka rodzin, od lat integrująca podejście poznawcze i systemowe, terapeutka poznawczo-behawioralna i superwizorka psychoterapii. Jej zainteresowania badawcze obejmują psychologię kliniczną i społeczną, a w szczególności lęk i depresję. Związana ze Szkołą Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS od początku jej funkcjonowania. Od 2012 roku Członkini Honorowa Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. W 2013 r. stworzyła Podyplomowy Program Psychologii Klinicznej w The Interdisciplinary Center (IDC) w Hetrzeliya w Izraelu (obecnie The Reichman University). Funkcję kierownika tego programu pełniła do 2018 roku. Ostatnio angażuje się w badania, nauczanie i pisanie na temat superwizji klinicznej.

Formuła wydarzenia

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej – stacjonarnie w siedzibie Uniwersytetu SWPS Warszawie, przy ul. Chodakowskiej 19/31 (aula Tadeusza Tomaszewskiego, sala S303) oraz w formule online. Wyboru formy uczestnictwa można dokonać zaznaczając odpowiednie pole w formularzu zgłoszeniowym. Liczba miejsc dla uczestników stacjonarnych jest ograniczona.

Formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/3yyBsWe

Wysokość opłaty konferencyjnej jest taka sama niezależnie od formy uczestnictwa.

Opłaty

WCZESNA REJESTRACJA do 10.07.2022 r.

Słuchacz/absolwent Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej 499 PLN (110 EUR, 119 USD)

Wykładowca/student Uniwersytetu SWPS 599 PLN (140 EUR, 149 USD)

Członek PTPPB* 649 PLN (150 EUR, 159 USD)

Pozostali uczestnicy 749 PLN (170 EUR, 179 USD)

REJESTRACJA 11.07 – 11.09.2022 r.

Słuchacz/absolwent Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej 549 PLN (120 EUR, 130 USD)

Wykładowca/student Uniwersytetu SWPS 649 PLN (150 EUR, 160 USD)

Członek PTPPB* 699 PLN (160 EUR, 170 USD)

Pozostali uczestnicy 799 PLN (180 EUR, 190 USD)

*Składki członkowskie uregulowane do 2022 r. włącznie.

Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w konferencji oraz realizację 13 godzin dydaktycznych.