Nawigacja mobilna

Konceptualizacja i terapia poznawczo-behawioralna klinicznego perfekcjonizmu

Mapa niedostępna

Data/Czas
Dnia: - 18/03/2023 - 19/03/2023
Godz.: 09:00 - 18:00


Perfekcjonizm ze względu na swoją transdiagnostyczną charakterystykę jest zjawiskiem nader często obecnym w procesach terapii. W świetle dotychczasowych badań odgrywa istotną rolę w psychopatologii i przebiegu wielu zaburzeń psychicznych, m.in. zaburzeń odżywania, depresji i myśli samobójczych, zaburzeń lękowych – OCD, lęku społecznego i fobii społecznej, zaburzenia lękowego z napadami paniki czy w zaburzeniach osobowości. Często wpływa także bezpośrednio na przebieg procesu terapii – zaangażowanie czy wykonywanie zadań domowych przez klientów, a jego przejawy są nie bez powodu traktowane przez terapeutów jako istotny czynnik osłabiający efektywność terapii.

Uczestnicy warsztatu zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zjawiska perfekcjonizmu i poznawczo-behawioralnym modelem perfekcjonizmu. Przedstawiony zostanie także protokół pracy z klinicznym perfekcjonizmem, którego skuteczność w redukowaniu perfekcjonizmu została potwierdzona w badaniach.

Warsztat obejmuje następujące zagadnienia:

Dzień 1 – 10 godzin
Charakterystyka perfekcjonizmu jako zjawiska – różne podejścia do definiowania, transdiagnostyczny charakter perfekcjonizmu, pozytywny i negatywny wymiar perfekcjonizmu.
Poznawczo – behawioralna konceptualizacja perfekcjonizmu – model klinicznego perfekcjonizmu., główne trudności w terapii wynikające z obecności perfekcjonizmu w przekonaniach i strategiach pacjentów.
Protokół terapii poznawczo-behawioralnej perfekcjonizmu – omówienie interwencji terapeutycznych stosowanych w leczeniu perfekcjonizmu.

Dzień 2 – 10 godzin
Protokół terapii poznawczo-behawioralnej perfekcjonizmu – zagadnienia praktyczne, ćwiczenie technik, problemy w aplikacji strategii terapeutycznych.
Perfekcjonizm terapeuty – wyzwania i strategie radzenia sobie.
Osoby, które ukończyły szkolenie w poprzednich edycjach lub znają już protokół mogą skorzystać z drugiego dnia szkolenia jako uzupełnienia praktycznego.

Termin: 18-19/03/2023
Czas: 20 godzin – sobota 9.00-18.00, niedziela 9.00-18.00
Prowadzenie: Anna Szajkowska
Cena: 700 zł/ dwa dni ; 350 zł / jeden dzień
Miejsce: Zajęcia odbędą się w trybie on-line na aplikacji ZOOM
Link do wydarzenia FB: https://www.facebook.com/events/1246988226239743/?ref=newsfeed

W celu zapisu zapraszamy na stronę internetową:
http://interego.com.pl/…/konceptualizacja-i-terapia