Nawigacja mobilna

Konceptualizacja i terapia klinicznego perfekcjonizmu.

Mapa niedostępna

Data/Czas
Dnia: - 28/10/2023 - 29/10/2023
Godz.: 09:00 - 18:00


Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO zaprasza na dwudniowe (20 godzin) szkolenie zatytułowane
Konceptualizacja i terapia klinicznego perfekcjonizmu.

Perfekcjonizm ze względu na swoją transdiagnostyczną charakterystykę jest zjawiskiem nader często obecnym w procesach terapii. W świetle dotychczasowych badań odgrywa istotną rolę w psychopatologii i przebiegu wielu zaburzeń psychicznych, m.in. zaburzeń odżywania, depresji i myśli samobójczych, zaburzeń lękowych – OCD, lęku społecznego i fobii społecznej, zaburzenia lękowego z napadami paniki czy w zaburzeniach osobowości. Często wpływa także bezpośrednio na przebieg procesu terapii – zaangażowanie czy wykonywanie zadań domowych przez klientów, a jego przejawy są nie bez powodu traktowane przez terapeutów jako istotny czynnik osłabiający efektywność terapii.
Uczestnicy warsztatu zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zjawiska perfekcjonizmu i poznawczo-behawioralnym modelem rozumienia perfekcjonizmu. Przedstawiony zostanie także protokół pracy z klinicznym perfekcjonizmem, którego skuteczność w redukowaniu perfekcjonizmu została potwierdzona w badaniach.
Warsztat obejmuje następujące zagadnienia:

Dzień 1 – 10 godzin
1. Charakterystyka perfekcjonizmu jako zjawiska – różne podejścia do definiowania, transdiagnostyczny charakter perfekcjonizmu, pozytywny i negatywny wymiar perfekcjonizmu.
2. Poznawczo – behawioralna konceptualizacja perfekcjonizmu – model klinicznego perfekcjonizmu., główne trudności w terapii wynikające z obecności perfekcjonizmu w przekonaniach i strategiach pacjentów.
3. Protokół terapii poznawczo-behawioralnej perfekcjonizmu – omówienie interwencji terapeutycznych stosowanych w leczeniu perfekcjonizmu.

Dzień 2 – 10 godzin
1. Protokół terapii poznawczo-behawioralnej perfekcjonizmu – zagadnienia praktyczne, ćwiczenie technik, problemy w aplikacji strategii terapeutycznych.
2. Perfekcjonizm terapeuty – wyzwania i strategie radzenia sobie.

Termin: 28-29/10/2023
Czas: 20 godzin – sobota 9.00-18.00, niedziela 9.00-18.00
Prowadzenie: Anna Szajkowska
Cena: 700 PLN
Miejsce: Zajęcia odbędą się w trybie on-line na aplikacji ZOOM
 Osoby, które ukończyły szkolenie w poprzednich edycjach lub znają już protokół mogą skorzystać z drugiego dnia szkolenia jako uzupełnienia praktycznego. Koszt jednego dnia szkolenia to 350zł.

W celu zapisu zapraszamy na stronę internetową:
https://interego.com.pl/event/konceptualizacja-i-terapia-klinicznego-perfekcjonizmu/