Nawigacja mobilna

Dialog motywujący dla psychoterapeutów

Mapa niedostępna

Data/Czas
Dnia: - 05/06/2021 - 06/06/2021
Godz.: Całodniowe


Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe Vita Longa zaprasza na

Dialog motywujący dla psychoterapeutów

Termin:
moduł I 5-6 czerwca 2021
moduł II 11-12 września 2021
moduł III 27-28 listopada 2021

Prowadząca: dr n. hum. Małgorzata Adamczyk-Zientara

Forma szkolenia: 3 moduły warsztatowe online
60 godzin praktycznego szkolenia dla psychoterapeutów
Cena: 1900 zł

Zapisy: Prosimy Państwa o przesłanie karty zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony www.vitalonga.pl/szkolenia na adres szkolenia@vitalonga.pl.

Dialog Motywujący (DM, ang. Motivational Interviewing, MI) jest podejściem, które wykorzystuje się zarówno w różnych obszarach terapii uzależnień i psychoterapii, jak i w pomocy społecznej, resocjalizacji, medycynie, edukacji i wielu innych dziedzinach. O skuteczności stosowania tej metody w zakresie pracy nad zmianą świadczą wyniki setek badań przeprowadzonych przez ponad trzydzieści lat stosowania DM (Miller i Rollnick, 2014).
Twórcy DM, William R. Miller i Stephen Rollnick, w jednej z definicji opisują dialog motywujący jako “oparty na współpracy sposób prowadzenia rozmowy, służący umocnieniu u osoby jej własnej motywacji i zobowiązania do zmiany” (Miller i Rollnick, 2014). Tej metody rozmawiania związanej również z pewną specyficzną postawą wobec rozmówcy można się nauczyć i wykorzystywać ją w swojej codziennej pracy psychoterapeuty, zarówno w kontekście budowania relacji terapeutycznej z pacjentem, jak i wywoływania i wzmacniania jego motywacji do wprowadzenia zmian. Siła dialogu motywującego polega na tym, że nawet bardzo krótkie interwencje w stylu DM mogą pomóc nam wywołać w drugiej osobie chęć zmiany, co zostało wielokrotnie udowodnione w badaniach naukowych, istnieją również zalecenia dotyczące specyfiki łączenia DM z TPB (por. Arkovitz, Miller i Rollnick, 2017, Naar, Safren, 2020, Westra, 2016).
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z tą skuteczną metodą pracy nad motywacją do zmiany, a także ze specyfiką wykorzystania jej w pracy psychoterapeuty, zwłaszcza w kontekście terapii poznawczo-behawioralnej. Uczestnicy poznają tzw. „ducha” DM oraz podstawowe umiejętności i procesy wykorzystywane w pracy DM. Nauczą się strategicznych metod rozpoznawani i wzmacniania tzw. języka zmiany (wypowiedzi za zmianą) oraz tonowania tzw. języka podtrzymania (wypowiedzi przeciw zmianie). Dowiedzą się, jak wykorzystywać DM w prowadzeniu pracy psychoterapeutycznej – zarówno na poziomie całego procesu, jak i w specyficznych sytuacjach (np. do pracy z tzw. oporem) – tak, aby budując jak najlepszą partnerską relację terapeutyczną, jeszcze skuteczniej pomagać ludziom w pracy nad ich własną zmianą, zwiększając ich motywację i zaangażowanie w terapię. W ramach zajęć warsztatowych będą mieli okazję przećwiczyć prowadzenie rozmów w taki sposób, aby zachęcić rozmówcę do zmiany, utrzymując jednocześnie pełną współpracy i akceptacji relację, pomagającą wydobywać z rozmówcy jego własne mocne strony i możliwości zmiany. Dowiedzą się również jak powstrzymywać zachowania utrudniające uzyskanie zmiany i utrzymanie współpracy. W ramach zajęć superwizyjnych (trzeci zjazd) uczestnicy będą wspólnie odsłuchiwali i omawiali próbki nagrań własnej pracy w DM. Zapewnienie przez uczestników nagrań krótkich rozmów w stylu DM (przeprowadzonych zarówno w sytuacjach zawodowych, jak i prywatnych) jest jednym z ważnych elementów szkolenia. Zarówno twórcy metody, jak i wyniki badań nad jej uczeniem się wskazują, że najlepsze efekty w doskonaleniu umiejętności prowadzenia DM daje możliwość prezentowania własnych prób rozmów w DM i otrzymywanie informacji zwrotnych na ich temat.

HARMONOGRAM:
05 – 06.06.21 Wprowadzenie do dialogu motywującego
• Wprowadzenie do metody dialogu motywującego – kontekst teoretyczny i geneza DM, wyniki badań naukowych na temat skuteczności DM.
• Omówienie podstawowych pojęć i definicji DM, w tym jego ducha, podstawowych metod pracy oraz procesów.
• Ćwiczenie rozmów w stylu DM.
11 – 12.09.21  Szczegółowe metody pracy DM oraz język zmiany
• Szczegółowe metody pracy w dialogu motywującym – wykorzystanie pytań otwartych, odzwierciedleń, dowartościowań oraz podsumowań (tzw„wioseł”, ang. OARS) oraz zgodne z DM udzielanie informacji i rad w kontekście czterech procesów DM
• Identyfikowanie języka zmiany i języka podtrzymania. Wywoływanie i wzmacnianie języka zmiany oraz radzenie sobie z „oporem” (językiem podtrzymania i niezgodą w relacji).
• Ćwiczenie rozmów w stylu DM.
27 – 28.11.21  Specyfika zastosowania DM w psychoterapii oraz superwizja
• Specyfika zastosowania DM w psychoterapii na przykładzie terapii poznawczo-behawioralnej.
• Ćwiczenie rozmów w stylu DM.
• Superwizja – odsłuchiwanie i kodowanie nagranych przez uczestników rozmów w stylu DM.
Szkolenie realizowane jest w formie warsztatowej. Treści teoretyczne będą przeplatane praktycznymi ćwiczeniami indywidualnymi, w parach i grupach (głównie na materiale własnym uczestników), a także prezentacją filmów video.