Nawigacja mobilna

Diagnoza zaburzeń neurorozwojowych u osób dorosłych

Mapa niedostępna

Data/Czas
Dnia: - 05/11/2022 - 06/11/2022
Godz.: Całodniowe


Adresaci: Dla  psychologów i psychoterapeutów magistrów psychologii. Podczas szkolenia pracujemy z arkuszami testowymi, których mogą używać wyłącznie psycholodzy.

Termin szkolenia: 5-6 11.22

Cel szkolenia:
Zdobycie praktycznych umiejętności, które umożliwią uczestnikom z praktycznymi aspektami diagnozy zaburzeń neurorozwojowych przy pomocy legalnych i dostępnych narzędzi psychometrych.

Forma zajęć
Warsztat w Ośrodku Terapii Poznawczej Cogito ul. Panieńska 7 w Warszawie 

Dokument ukończenia
Zaświadczenie o ukończeniu kursu. 

Program
I Dzień
• Omówienie kryteriów diagnostycznych ICD 11 i DSM-5 wybranych zaburzeń neurorozwojowych, krótkie opisy przypadków. (W tym zaburzenia ze spektrum autyzmu -ASD- i zaburzenia z deficytem uwagi i nadpobudliwością ADHD. )
• Wywiad diagnostyczny – podstawowe know-how.
II Dzień: – ćwiczenia praktyczne
• Narzędzia pomocne w diagnostyce osób dorosłych.
• Krótkie omówienie funkcji poznawczych.
• Wybrane testy neuropsychologiczne  – interpretacja i procedura badania

Prowadzący: 
superwizor – dydaktyk PTTPiB dr n. med. Małgorzata Walęcka
certyfikowany psychoterapeuta PTTPiB mgr Paulina Łukasiewicz

Cena: 900 zł plus vat (w cenę wliczone są oryginalne arkusze testowe dla uczestników)