Nawigacja mobilna

Diagnoza zaburzeń neurorozwojowych u dorosłych

Mapa niedostępna

Data/Czas
Dnia: - 13/04/2024 - 14/04/2024
Godz.: Całodniowe


Data/Czas 13-14 IV 2024
Godz.: 20 godzin: 9:00-18:00
Lokalizacja Warszawa, ośrodek COGITO

Opis: Rozpoznawanie zaburzeń ze spektrum autyzmu -ASD- czy ADHD jest ważną umiejętnością kliniczną pozwalającą lepiej rozumieć trudności pacjentów i planować właściwe interwencje. Zapraszamy psychologów na warsztat, którego celem jest zdobycie  umiejętności,  zapoznających z praktycznymi aspektami diagnozy zaburzeń neurorozwojowych przy pomocy legalnych i dostępnych narzędzi psychometrycznych. W programie warsztatu znajdą się następujące zagadnienia:
• omówienie kryteriów diagnostycznych ICD 11 i DSM-5 wybranych zaburzeń neurorozwojowych, ilustrowane opisami klinicznymi.
• krótkie omówienie funkcji poznawczych.
• wprowadzenie zasad przeprowadzania wywiadu diagnostycznego – podstawowe know-how.
• prezentacja narzędzi pomocnych w diagnostyce osób dorosłych, w tym wybranych testów neuropsychologicznych (interpretacja i procedura badania).
• ćwiczenia praktyczne w prowadzeniu postępowania diagnostycznego.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale

Prowadzący:
• superwizor – dydaktyk PTTPiB dr n. med. Małgorzata Walęcka
• certyfikowany psychoterapeuta PTTPiB mgr Paulina Łukasiewicz

Forma: zajęcia warsztatowe.
Adresaci: psycholodzy Warsztat przeznaczony jest dla psychologów pracujących klinicznie, zatem do zakwalifikowania wymagane jest posiadanie dyplomu psychologa oraz minimum 4 letniego doświadczenia w pracy z pacjentami.
Liczba miejsc: ograniczona
Koszty: 1220 zł + vat (1500,60zł)
zgłoszenia na www.cogitoterapia.pl mail: szkolenie@cogitoterapia.pl